Partner serwisu Visa dla biznesu

KNF wydał szereg decyzji w sprawie Krajowych Instytucji Płatniczych

Fintek
Fintek
#KNF#Krajowa Instytucja Płatnicza
Opublikowano: 28 maja 2019, 22:29 Aktualizacja: 4 czerwca 2019, 11:10

Komisja Nadzoru Finansowego wydała dzisiaj szereg decyzji dotyczących Krajowych Instytucji Płatniczych. Jedna z nich dotyczy możliwości świadczenia tzw. kredytu płatniczego.

PayU – kredyt płatniczy

Komisja jednogłośnie zmieniła decyzję KNF z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę PayU SA poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez Spółkę usług płatniczych o wykonywanie transakcji płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (UUP), w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, w którym mowa w art. 74 ust. 3 UUP – czytamy w komunikacie KNF.

W związku z wykonywaniem usług płatniczych krajowa instytucja płatnicza może udzielać pożyczki służącej wykonaniu transakcji płatniczej (kredyt płatniczy) wyłącznie w celu świadczenia usług płatniczych oraz pod warunkiem że pożyczka ta nie jest udzielana na okres dłuższy niż 12 miesięcy i ze środków pieniężnych otrzymanych lub przechowywanych w celu wykonania
transakcji płatniczej.

Online Service Solutions SA – odmowa zezwolenia

Online Service Solutions SA spotkało się z odmową na wydanie zezwolenia świadczenia usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

KNF wydała taką decyzję w związku z niespełnieniem części wymagań określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Przepis art. 65 tej ustawy obliguje KNF do odmowy wydania takiego zezwolenia w przypadku niespełnienia choćby jednego tych wymagań.

Fenige sp. z o.o. – cofnięte zezwolenie w związku z reautoryzacją

Komisja jednogłośnie cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane spółce Fenige sp. z o.o. Jej główny produkt send4.me, czyli przelewy z karty na kartę.

Krajowe Instytucje Płatnicze na mocy nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, miały obowiązek do dnia 20 września 2018 roku, przedłożyć KNF dokumenty i informacje mające na celu potwierdzenie przez nią określonych wymogów w ustawie o usługach płatniczych, które na mocy tej nowelizacji pojawiły się w nowym brzmieniu. Jest to tzw. reautoryzacja. KNF potwierdziła, że spółka wykonała ten obowiązek, ale dokumenty inofmacje nie dały podstaw do uznania, że spółka spełnia nowe wymogi. KNF w komunikacie podkreśla, że informacje przesyłane przez spółkę na wezwanie urzędu były kilkakrotnie uzupełniane.

– Proces reautoryzacji krajowych instytucji płatniczych powinien zakończyć się indywidualnym potwierdzeniem przez KNF spełnienia wymogów określonych w dziale IV UUP w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. Spółka nie zakończyła procesu reautoryzacji uzyskaniem takiego potwierdzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału, uwzględniając w szczególności interes użytkowników usług płatniczych świadczonych przez Spółkę, w ocenie Komisji nie jest możliwe potwierdzenie, że Spółka spełniała na dzień 20 grudnia 2018 r. określone w dziale IV UUP wymogi prowadzenia działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej – czytamy w komunikacie KNF.

Na tej podstawie KNF wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Fenige sp. z o.o.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

knf-wydal-szereg-decyzji-w-sprawie-krajowych-instytucji-platniczych