TNN Finance to mała instytucja płatnicza, która uzyskała wpis do rejestru na początku 2019 roku. Teraz firma trafiła pod lupę KNF, który zakazał jej działalności w charakterze MIP. Urząd argumentuje to „rażącym naruszeniem warunków prowadzenia działalności w charakterze małej instytucji płatniczej”.

TNN Finance z zakazem działalności od KNF

– Komisja jednogłośnie zakazała spółce TNN Finance z siedzibą w Sosnowcu wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, w związku z rażącym naruszeniem przez tę spółkę warunków do prowadzenia działalności w charakterze małej instytucji płatniczej, a także obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych – czytamy w komunikacie Urzędu.

TNN Finance jest właścicielem serwisu wymiany walut kantoronline.pl. Wpis do rejestru MIP posiada z kolei od 2019 roku. Licencja małej instytucji płatniczej umożliwia świadczenie usług płatniczych w ograniczonym zakresie – tylko na terytorium Polski. Co do zasady MIP-y podlegają mniejszemu rygorowi niż krajowe instytucje płatnicze.

W tym miejscu warto przypomnieć, że działalność kantorów internetowych i stacjonarnych nie podlega pod nadzór Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W tym przypadku KNF nadzorował jedynie usługi płatnicze oferowane przez TNN Finance.