Scoring Kokos.pl składa się z dwóch elementów: analizy danych historycznych na temat pożyczkobiorcy oraz oceny jego wiarygodności w mediach społecznościowych.

Na podstawie analizy danych, takich jak terminowość dotychczasowych spłat pożyczkobiorcy, czas obecności na platformie, suma zaciągniętych i spłaconych pożyczek, Kokos.pl tworzy model określający prawdopodobieństwo spłacalności danego pożyczkobiorcy i minimalizuje ryzyko inwestycji. Drugi element to społecznościowa weryfikacja FriendlyScore, wprowadzona na platformie pod koniec 2016 r.

Kokos.pl i nowy scoring kredytowy

Bazuje ona na algorytmie, który bierze pod uwagę zidentyfikowane wcześniej korelacje – takie jak spójność wpisywanego miejsca pracy w różnych mediach społecznościowych, ale także edukację, grupy przynależności czy zainteresowania.

– Nad własnym systemem oceny ryzyka kredytowego pracowaliśmy od dawna, m.in. we współpracy z naukowcami z krakowskiego Instytutu Nauk Informatycznych I Matematycznych z zastosowaniem w Ekonomii. Do tej pory inwestorzy, oceniając ryzyko swojej inwestycji w daną aukcję pożyczkową, posługiwali się jedynie naszym gwiazdkowym systemem ratingowym. Teraz idziemy krok dalej i proponujemy im bardziej zaawansowany system scoringowy, który stopniowo będziemy rozbudowywać o nowe elementy – wyjaśnia Joanna Tokarska, menedżerka Blue Media, odpowiedzialna za rozwój platformy Kokos.pl.

 Scoring sugeruje inwestorom prawdopodobieństwo spłacalności danego pożyczkobiorcy i wyrażony jest w skali od A (najwyższa ocena) do E (najniższa ocena). Choć scoring jest obowiązkowy zarówno dla osób prywatnych, jak i firm chcących wziąć pożyczkę za pośrednictwem platformy, to obecnie nie ma wpływu na dostępność, limit czy oprocentowanie pożyczek. Nawet najniższa ocena E nie jest blokadą do wzięcia pożyczki.

– Scoring prezentuje wyłącznie informację dotyczącą naszej oceny ryzyka danego pożyczkobiorcy. Ale to tylko od inwestora zależy, czy zdecyduje się zainwestować w jego aukcje pożyczkową – doprecyzowuje Joanna Tokarska.

Oprócz własnego systemu scoringowego, Kokos.pl nadal weryfikuje pożyczkobiorców w Biurze Informacji Kredytowej, który jest w Polsce podstawą do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu i pożyczki. Scoring Kokos.pl ułatwia jednak inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji na temat inwestycji w pożyczki tych osób, które w BIK nie występują lub nie ma o nich dość informacji.