Polskie ePłatności obsługują ponad 125 tys. terminali. Grupa PeP zatrudnia ponad 600 pracowników. W 2020 roku firma spodziewa się osiągnąć przychody netto w wysokości około 55 mln euro. To trzeci największy operator terminali płatniczych w Polsce – ustępuje jedynie eService i First Data Polska.

Nets przejmuje Polskie ePłatności

Polskie ePłatności od kilku miesięcy zajmowały się konsolidacją polskiego rynku płatniczego. Fintech przejął takie podmioty jak NeoTu, BillBird i PayUp, na które wydano ponad 200 mln złotych. Dodatkowo PeP dokonały akwizycji poznańskiej spółki TopCard i firmy PayLane

– Cieszymy się, że możemy stać się częścią czołowego gracza na europejskim rynku, jakim jest Grupa Nets. Pozwoli to nam wesprzeć długofalową strategię silnego wzrostu, a także uatrakcyjnić ofertę całej grupy. Wierzymy, że wspólne wykorzystanie lokalnych możliwości przyczyni się do wielu znaczących korzyści dla naszych klientów – mówi Jarosław Mikos, Prezes Zarządu Grupy PeP

To kolejne duże przejęcie fintechu Nets. Wcześniej Duńczycy kupili DotPay/eCard od funduszu MCI.EuroVentures za kwotę 315 mln złotych. Następnie Nets przejęło PayPro, czyli operatora systemu Przelewy24. W efekcie na polskim rynku powstała spółka P24 Dotcard, a Przelewy24, DotPay i eCard zintegrowały swoje systemy.

Z kolei część biznesu samego Nets została wykupiona przez Mastercard za 2,85 mld euro. Amerykanie zakupili takie obszary biznesowe, jak usługi rozliczeniowe, płatności natychmiastowe i e-fakturowanie w sektorze usług korporacyjnych.