mDowód to nowy elektroniczny dokument tożsamości w Polsce dostępny w aplikacji mObywatel. Jest tak samo ważny jak stosowany obecnie tradycyjny (plastikowy) dowód osobisty z tym, że nie jest jego cyfrową wersją. Jest niezależnym i równorzędnym dokumentem tożsamości. mDowód i dowód osobisty różnią się serią, numerem, datą wydania i ważności. mDowód zawiera dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.

Weryfikacja tożsamości mDowodem w Banku Pekao

mDowodem można się posługiwać w urzędach, sądach, przychodniach, czy na poczcie, a od 1 września także w bankach – jako pierwszy takie rozwiązanie udostępnił PKO Bank Polski. Elektroniczny mDowód okazany w placówkach bankowych i partnerskich ma pozwolić na potwierdzenie tożsamości bez potrzeby posiadania przy sobie innych dokumentów tożsamości, w tym dowodu osobistego.

Aby zweryfikować tożsamość w banku i załatwić różne sprawy, należy przyjść ze smartfonem, w którym zainstalowana jest aplikacja mObywatel i aktywowany dokument mDowód, do placówki Banku Pekao lub partnerskiej. Z poziomu aplikacji będzie można na miejscu zeskanować wygenerowany przez pracownika kod QR i przekazać dane dokumentu do banku.

Po prawidłowej weryfikacji tożsamości klienta, bank otrzyma elektroniczne poświadczenie dokumentu i jego dane, a w aplikacji mObywatel zostanie wygenerowana informacja kiedy i komu zostały powierzone informacje z mDowodu.

Po wprowadzeniu mDowodu do systemów banku, zarówno w Pekao 24, jak i w PeoPay będzie on widoczny obok innych dokumentów tożsamości. mDowód jest ważny 5 lat i trzeba będzie go aktualizować po upływie terminu ważności na takich samych zasadach jak inne dokumenty tożsamości.