Pełna treść komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w dokumencie poniżej.

– W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) podjęła uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o środkach prawnych podjętych przez KNF w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia MAR w sprawie spółki GetBack SA („Spółka” lub „Emitent”) – czytamy w komunikacie KNF.

Poprzedni komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest tutaj.

Co mówi komunikat KNF?

O problemach GetBacku głośno zaczęło się robić już kilka tygodni temu, gdy spółka miała problem z regulowaniem swoich zobowiązań wobec posiadaczy obligacji. Zapewne w celu uspokojenia rynku firma chciała pokazać, że toczą się rozmowy z dużymi inwestorami – PKO Bankiem Polskim i Polskim Funduszem Rozwoju, którzy mogliby dokapitalizować GetBack na kwotę 250 milionów zł.

Obie firmy zdementowały te informacje. Teraz KNF stwierdził, że GetBack nie miał podstaw, żeby taki komunikat w ogóle poszedł w eter. Sprawą spółki z Wrocławia zainteresowały się nawet organy administracji publicznej- na czele z premierem Mateuszem Morawieckim i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Doszło do zmian w zarządzie firmy, a Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBacku – na żądanie KNF.

– Ustalenia dokonane w ramach działań nadzorczych przez UKNF wykazały, że mogą występować istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez Spółkę. W szczególności przeprowadzona analiza wersji wydarzeń wskazuje, że wbrew treści raportu nr 39/2018, informacja w zakresie rzekomo prowadzonych rozmów na temat finansowania nie była przedmiotem uzgodnień między Spółką a PFR i Bankiem PKO BP SA – czytamy w dzisiejszym komunikacie UKNF.

– Ponadto w świetle posiadanych informacji nie sposób stwierdzić, aby w chwili publikacji raportu Emitenta istniała podstawa do formułowania wniosku, że łączna kwota dofinansowania udzielonego przez Bank i PFR wyniesie do 250.000.000 zł. Z informacji przekazanych przez PFR oraz Bank PKO BP SA wynika, że dopiero po trzech godzinach od przekazania do publicznej wiadomości raportu nr 39/2018 Spółka złożyła formalne wnioski o finansowanie do obu wskazanych podmiotów. Jednak nawet złożenie takich wniosków nie może być utożsamiane z prowadzeniem negocjacji, o których informowała Spółka – informuje UKNF.