UKNF zaprasza na konferencję „Polska jako regionalne centrum innowacji finansowych – prezentacja Raportu Zespołu roboczego ds. Rozwoju innowacji finansowych (FinTech)”.


Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego czytamy:

„Dostrzegając istotność innowacji finansowych w rozwoju rynku finansowego w Polsce, z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, został powołany Zespół roboczy ds. innowacji finansowych w Polsce. Urząd KNF podjął się roli koordynatora jego prac. Zadaniem Zespołu jest przegląd obowiązujących przepisów prawa i regulacji nadzorczych w celu zidentyfikowania ewentualnych barier natury regulacyjnej dla rozwoju działalności podmiotów wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze usług finansowych. Efektem końcowym prac Zespołu będzie raport, w którym przedstawione zostaną zidentyfikowane i przeanalizowane przez Zespół bariery natury regulacyjno-nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech).

Czytaj także: KNF ostrzega Raiffeisen: albo giełda, albo sankcje

Po prezentacji raportu odbędą się panele dyskusyjne pt.: „Budowa FinTech Hub w świetle wniosków płynących z raportu Zespołu roboczego ds. innowacji finansowych w Polsce i jego wpływ na klimat inwestycyjny w Polsce” oraz „Kluczowe kierunki rozwoju dla sektora innowacji finansowych w Polsce m.in. Cloud Computing, Blockchain, RegTech, Crowdfunding”.”

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego na stronie Kongresu590. W konferencji będą mogli wziąć udział tylko zarejestrowani uczestnicy. Konferencja będzie transmitowana na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Rynek wiąże duże nadzieje z Zespołem ds. Innowacji finansowych. Szczególnie w zakresie zmniejszenia barier regulacyjnych i kosztów uzyskania prawnych możliwości podjęcia wykonywania danej usługi na rynku polskim. Często poruszanym tematem w mediach jest tzw. piaskownica regulacyjna.

W wywiadzie dla Fintek.pl Pan Krzysztof Góral, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, powiedział:

„Można też wyróżnić formę pośrednią, czyli „innovation hub”, albo „wirtualną piaskownicę”. W ramach takiego rozwiązania zapewniona jest infrastruktura informatyczna, ale nie występuje proces testowania na klientach. Taki model działa na przykład w Hong Kongu. Można zatem pokusić się o następującą gradację – innovation unit – innovation hub – regulatory sandbox.

My będziemy starali się podążać właśnie za tą sekwencją. Są już pierwsze decyzje co do rozpoczęcia tego procesu. Postaramy się powołać specjalną komórkę dedykowaną FinTechom, która będzie punktem kontaktowym dla rynku i będzie kumulować wiedzę o branży po stronie nadzoru. Piaskownica to nie tylko korzyści dla rynku, ale również dla nadzorcy. Dzięki niej Urząd może zbierać bardzo specjalistyczną i nowoczesną wiedzę, której nie da się wyczytać z książek. Jest to obopólna korzyść.”

Czytaj także: Nowy rejestr stron zakazanych od KNF-u

Przyznaję szczerze, że nie wierzyłem do końca w Zespół Roboczy ds. innowacji finansowych. Zaczęło się od kłopotów logistycznych po papierową walkę z problemami, które mnożą się tylko na spotkaniach. W pierwszej informacji prasowej KNF chwalił się, że po analizie zidentyfikowanych 145 barier regulacyjno-nadzorczych udało się zidentyfikować te, które w zasadzie się powtarzają, tym samym zredukować ich liczbę do 103. To było w kwietniu.

Oceniać powinno się jednak po tym, jak się kończy. Czy zaprezentowany raport będzie finis coronat opus KNF-u? Raczej będzie to dopiero właściwy początek.

Naturalnie, to oczywiste i nie trzeba tego nikomu przypominać, ale mamy nadzieję, że raport będzie dostępny także w j. angielskim.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER FINTEK.PL