To pierwsze takie porozumienie na świecie, gdzie już działające centrum danych, wyposażone w nowoczesne wymienniki ciepła, zostanie doposażone w systemy przekazujące nadmiar ciepła do lokalnego systemu ciepłowniczego. Przedstawiciele firmy DigiPlex przekonują, że nowoczesne data center musi umieć wykorzystać każdą dostępną technologię, która pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Szczególnie, że dziś centra danych odpowiadają za 2 proc. światowej rocznej emisji CO2 i 3 proc. zużycia energii.

Data center ogrzeje 10 tys. domów w Sztokholmie

– Za każdym razem gdy oglądamy telewizję, przeglądamy Internet czy ściągamy pliki z chmury, pobudzamy do działania serwery w centrach danych. To bardzo energochłonne urządzenia, a wraz z rozwojem nowych technologii, chmury obliczeniowej, Internetu Rzeczy, cyfryzacją firm i instytucji publicznych zapotrzebowanie na energię w DC rośnie – komentuje Adam Dzielnicki z Atmana, firmy z polskiego rynku data center i uczestnika European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre.

– Operatorzy muszą więc z jednej strony wdrażać rozwiązania zmniejszające zużycie energii, bo jest ona jednym z najistotniejszych składników kosztów utrzymania centrów danych. Z drugiej – powinni dbać o środowisko, starając się jak najlepiej wykorzystywać potencjał produktu ubocznego DC, jakim jest ciepło, czego przykładem są działania podjęte przez Digiplex – dodaje.

Ogrzanie 10 tys. mieszkań ciepłem z serwerowni to dopiero początek ekologicznego projektu. Według założeń kierownictwa firm Digiplex i Exergi w ciągu następnych lat ciepło pochodzące z centrów danych ma ogrzewać 10 proc. wszystkich budynków w mieście, a do 2040 r. stolica Szwecji ma całkowicie zrezygnować z ogrzewania opartego na elektrowniach węglowych na rzecz pozyskiwania energii cieplnej z data center. Ten ambitny plan może się udać, ponieważ Sztokholm jest jednym z nielicznych miast na świecie z tak wysokim odsetkiem budynków wpiętych do miejskiej sieci grzewczej (90 proc.).

Operatorzy data center coraz częściej stosują rozwiązania technologiczne ograniczające zużycie energii i sprzyjające klimatowi. W celu propagowania najlepszych praktyk powołano do życia European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre. Tym unijnym programem zarządza Wspólne Centrum Badawcze działające w strukturach Komisji Europejskiej. Od momentu jego uruchomienia w 2008 r. do inicjatywy dołączyło ponad 100 uczestników, w tym Atman jako jedyny polski przedstawiciel rynku, a także przedsiębiorstwa spoza Europy, takie jak np. amerykańska platforma aukcyjna eBay. Ogółem wsparcia programowi udzieliło już 240 organizacji, wśród których wyróżnić można takie jak France Telecom, IBM, Microsoft czy Dell.