Polish API to dedykowany interfejs dla TPP (Third Party Providers), który umożliwi im dostęp do rachunków bankowych. Ze względu na dyrektywę PSD2 banki muszą otworzyć swoje bazy danych i udostępnić je firmom zewnętrznym – przede wszystkim fintechom. Oczywiście za zgodą klientów. Projekt ustawy implementującej PSD2 jest już w polskim parlamencie.

Czytaj także: Rekordowy BLIK. 33 miliony transakcji w 2017 roku

Konsultacje do projektu Polish API – co dalej?

– Uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostaną przeanalizowane przez grupę projektową, złożoną z przedstawicieli Związku Banków Polskich i innych podmiotów uczestniczących w projekcie. Raport z konsultacji publicznych zostanie ogłoszony w najszybszym możliwym terminie po dniu zakończenia konsultacji – czytamy w komunikacie przesłanym przez biuro prasowe ZBP.

Celem Polish API jest nie tylko sama standaryzacja, ale stworzenie wygodnych, nowoczesnych i jednocześnie bezpiecznych interfejsów do komunikacji z bankami i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze. Jeden standard ułatwi rozwój rynku, upraszczając dostęp podmiotów trzecich do rachunków klientów, a z drugiej strony ułatwi zachowanie bezpieczeństwa klientów.

Uczestnikami projektu Polish API są Związek Banków Polskich wraz ze stowarzyszonymi bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności wraz ze stowarzyszonymi firmami, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej oraz Polski Standard Płatności.

Czytaj także: Prototypowe rozwiązania dla trwałego nośnika. Oparte na blockchainie

Kilka tygodni temu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wytyczne w sprawie okresu przejściowego w implementacji PSD2 – od czasu wejścia w życie dyrektywy, do czasu implementacji standardów technicznych (RTS). Jedną z sugestii było jak najszybsze ukończenie prac nad Polish API. Więcej o implementacji PSD2 i wytycznych KNF w okresie przejściowym można przeczytać tutaj – KNF publikuje wytyczne w sprawie PSD2. Co czeka banki i fintechy?.

W tworzeniu standardu PolishAPI pomaga także Krajowa Izba Rozliczeniowa. KIR pracuje nad stworzeniem usług wspierających PolishAPI o nazwie HUB PSD2. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj – KIR pomoże w tworzeniu standardu Polish API.