Dotychczas zdalne otwieranie konta firmowego w Credit Agricole wymagało instalowania osobnej aplikacji, przeznaczonej tylko do tego celu. Teraz konto otworzyć można bezpośrednio w aplikacji CA24 Mobile, która służy do codziennego zarządzania  finansami.

Konto firmowe w Credit Agricole z poziomu aplikacji mobilnej

Z nowego wdrożenia mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolnicy indywidualni. Bank korzysta z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Głównego Urzędu Statystycznego (o aktualność tych danych musi zadbać klient – jeśli nie będą aktualne, to nie będzie można otworzyć rachunku). Firma, która już istnieje powinna mieć status „aktywna”. Firmy zarejestrowane w innej formie niż JDG mogą podać w aplikacji swoje podstawowe dane i przedstawiciel banku zadzwoni, aby umówić się na dokończenie procesu w placówce.

Aby założyć nowe konto, należy podać podstawowe dane (imię, nazwisko, PESEL, numer i serię dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, NIP i REGON). W kolejnym kroku trzeba zeskanować swój dowód osobisty i zrobić sobie selfie. Po potwierdzeniu tożsamości i uzupełnieniu danych firmowych, umowa konta zostanie automatycznie wygenerowana i wysłana na wskazany adres e-mail.

Klient zatwierdza ją przy pomocy kodu PIN, który dostanie na swój telefon. Przy okazji zakładania konta można również zamówić urządzenia do przyjmowania płatności zbliżeniowych: klasyczny terminal POS lub terminal płatniczy w telefonie komórkowym (SoftPOS).

 Wszyscy, którzy do 30 czerwca założą w Credit Agricole konto firmowe wraz z kartą płatniczą i dostępem do serwisów CA24 eBank lub CA24 Mobile, mogą dostać nawet 2400 zł premii. W ramach promocji bank rezygnuje na rok z opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego oraz opłat za przelewy Elixir. Szczegóły promocji przedstawione są na stronie www: https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/promocje/konta/otworz-konto-biznes-w-aplikacji.