Kontomatik UAB jest spółką zależną polskiego fintechu Kontomatik Sp. z o.o. „UAB” to litewski akronim oznaczający rodzaj spółki – jest to tamtejszy odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.).

Polski fintech z licencją na Litwie. Co daje zezwolenie?

Kontomatik to pierwsza firma z polskim rodowodem (obecnie część grupy Kreditech), która będzie działać jako regulowany dostawca usług dostępu do informacji o rachunku (AIS). Licencja uzyskana na Litwie umożliwi paszportowanie jej na inne rynki Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami PSD2, AISP może uzyskiwać dostęp do rachunków płatniczych i danych transakcyjnych klientów banków. Na tej podstawie będzie mógł dostarczać innym instytucjom finansowym usługi oparte na analizie i przetwarzaniu tych danych. Co ważne, dostęp do danych bankowych poprzez API będzie możliwy po uprzedniej wyraźnej zgodzie konsumenta.

– Dane mogą być następnie skategoryzowane i pogrupowane, zaś dodatkowa analiza danych z wykorzystaniem machine learning umożliwia instytucjom finansowym łatwiejsze  zbudowanie profilu zachowania finansowego konsumenta. Ten profil jest następnie wykorzystywany jako jeden z elementów scoringu kredytowego. Takie przedstawienie danych pozyskanych poprzez API, ułatwia automatyzację procesu decyzji kredytowej – czytamy w informacji prasowej Kontomatik.

AIS to jedna z dwóch rodzajów nowych usług z obszaru open banking. PSD2 wprowadza także Payment Initiation Service (PIS), która pozwala na inicjowanie płatności w imieniu klienta – oczywiście po jego uprzedniej zgodzie. Dyrektywa zacznie obowiązywać w pełnej formie już we wrześniu 2019 roku, ale już teraz wdrożyła ją na przykład Wielka Brytania.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na działalność Banku Litwy, który bardzo odważnie przyznaje licencje kolejnym fintechom. Zaledwie w ciągu ostatniego tygodnia zezwolenia otrzymały 4 finechy – w tym dwa z nich zdobyły licencję bankową. Szerszy tekst o działalności i ambicjach litewskiego banku centralnego znajdziecie tutaj.