– Banki, które zaoferują możliwość odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych nie będą zgłaszały do BIG InfoMonitor korzystających z tego rozwiązania jako niesolidnych dłużników. Nie będą bowiem uznawały „wakacji kredytowych” jako opóźnienia w płatności zobowiązań – czytamy w dzisiejszym komunikacie BIG InfoMonitor.

Komunikat BIG InfoMonitor w sprawie wakacji kredytowych

W związku z pandemią koronawirusa większość banków działających w Polsce oferuje klientom tak zwane wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia lub odroczenia spłaty rat kredytu. Pod koniec zeszłego tygodnia Biuro Informacji Kredytowej informowało, że skorzystanie z odroczenia spłaty pożyczki nie będzie miało negatywnego wpływu na historię kredytową klienta.

Zgodnie z „Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”, która reguluje działanie Biur Informacji Gospodarczych, wierzyciel może wpisać do rejestru konsumenta jako dłużnika, od kwoty zaległości w wysokości nie niższej niż 200 zł. Kolejne warunki wpisu to: odnotowanie opóźnienia spłaty od wyznaczonego terminu o co najmniej 30 dni oraz wysłanie wezwania do zapłaty. Pismo przypominające o uregulowaniu rachunku, faktury powinien wysyłać sam wierzyciel lub BIG w jego imieniu.

Na koniec 2019 r. w bazie BIG InfoMonitor, widniało ponad 2,2 mln niesolidnych dłużników konsumentów. Ich zaległości przekroczyły 42,2 mld zł.