Partner serwisu Visa dla biznesu

Krynica stolicą polskiego Fintechu

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Fintech
Opublikowano: 4 września 2017, 13:00 Aktualizacja: 20 lutego 2019, 20:27

Już jutro w Krynicy rozpoczyna się XXVII Forum Ekonomiczne. Podczas wydarzenia nie zabraknie tematów związanych z FinTechem i innowacjami finansowymi w gospodarce.

Krynica stolicą polskiego Fintechu.

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 3 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

O 13.30 w Pijalni odbędzie się inauguracyjna Sesja Plenarna. Ze względu na udział szefów państw organizatorzy proszą o zajmowanie miejsc co najmniej pół godziny wcześniej. Poniżej przedstawimy fintechowe tematy, które pojawią się w Krynicy.

Czytaj także: Nowe prognozy wzrostu polskiego PKB – jest dobrze, a może być jeszcze lepiej

Inwestycje w Polsce – bieg z przeszkodami

Minister Morawiecki w Krynicy

Polska gospodarka w ostatnich latach rozwijała się niezwykle dynamicznie, jednak dla nadania temu wzrostowi trwałych fundamentów potrzebne są inwestycje w obszarach cyfryzacji i gospodarki 4.0. Kluczowym elementem działania państwa powinien być nie tylko wzrost PKB, ale także dążenie do wyrównywania szans gospodarczych.

Ważne w tym kontekście stają się kwestie identyfikacji i zniesienia barier inwestycyjnych, w szczególności prawnych, oraz odpowiedniego przygotowania samorządów do absorpcji środków. Prowadzenie przemyślanej i skoordynowanej polityki inwestycyjnej, od szczebla ministerialnego aż do gminnego, jest bowiem przesłanką do dokonania przez Polskę „cywilizacyjnego skoku” w stronę gospodarki opartej na wiedzy.

Czytaj także: JP Morgan otworzy oddział w Polsce

Blockchain i sztuczna inteligencja w Krynicy

Podobno nowoczesny biznes czy samorząd nie może sprawnie funkcjonować bez korzystania z nowoczesnych technologii. Innowacje ułatwiają prowadzenie firm oraz korzystanie z ich usług. Również urzędy i instytucje publiczne coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie, które mają za zadanie usprawnienie ich działalności oraz ułatwienie obywatelom dostępu do świadczeń oferowanych przez dane instytucje (np. elektroniczny podpis, głosowanie drogą elektroniczną itp.).

Jakie wyzwania i zagrożenia stawia przed nowoczesnymi podmiotami politycznymi rewolucja blockchain? Jak prowadzić biznes w oparciu o nowe bazy danych? Jakie korzyści dla naszego biznesu/samorządu możemy osiągnąć korzystając z blockchain?

Na świecie tylko w zeszłym roku zainwestowano kilkadziesiąt miliardów dolarów w rozwiązania AI, tzn. machine learning, przetwarzanie mowy, czy inteligentne roboty. Z analiz McKinsey wynika, że Polska – opierając się na takich atutach, jak dobrze wykształcona w obszarze IT siła robocza, obiecujący ekosystem dla start–upów oraz współpraca z globalnymi liderami AI – ma szansę rozwijać te technologie, a nawet stać się regionalnym liderem w tym obszarze. Jak tego dokonać?

Czytaj także: Samochód za kryptowalutę? Takie rzeczy tylko w Rosji

O RODO i inwestycjach w branże fintech

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie w roku 2018, w sposób znaczący zmieni mechanizmy służące ochronie wrażliwych danych konsumentów i klientów. W jaki sposób RODO zmieni sposób funkcjonowania instytucji finansowych? Jakie zmiany instytucjonalne i organizacyjne będą czekały firmy w tym zakresie?

 Celem panelu jest analiza obecnej sytuacji na rynku fintech oraz omówienie doświadczeń sektora publicznego i prywatnego we współpracy z innowacyjnymi firmami technologicznymi. Szybki rozwój branży rodzi pytania między innymi o wymierne korzyści, które fintechy mogą przynieść budżetowi.

Co działa a co nie, jeśli chodzi o fintechy? Jaka jest realna wartość tej branży i jak wpłynąć na jej wzrost? Podczas ubiegłorocznego Forum Ekonomicznego ustaliliśmy, że Polska ma szansę zostać regionalnym centrum fintech. Czas zastanowić się, jak osiągnąć ten cel.

Czytaj także: Sztuczna inteligencja dopiero będzie inteligentna

O perspektywach Polski i kryptowalutach

Celem debaty jest omówienie szans Polski, by stać się ważnym punktem na mapie branży fintech w naszym regionie. Dyskutanci omówią atuty Polski z punktu widzenia branży fintech: otwarci na nowe technologie klienci bankowości, dobrze wykształceni programiści, dostępność finansowania, duży rynek (największy w regionie).

Ocenie także zostaną poddane słabe punkty naszego kraju oraz rozwiązania z innych krajów warte przeszczepienia na polski grunt. Paneliści będą także rozmawiać na temat roli regulacji, w tym wpływu dyrektywy PSD na branżę fintech oraz omówią relacje między tradycyjną bankowością a fintechami.

Rozwój technologiczny jest szczególnie widoczny w sektorze bankowym. Wirtualne płatności i waluty czy nowe sposoby przetwarzania danych (blockchain) wprowadzają nową jakość w obsługach bankowych. Opublikowany w 2015 roku raport Światowego Forum Ekonomicznego zakłada, że do 2025 roku 10% światowego PKB ma być powiązane z nowoczesnymi technologiami, takimi jak blockchain.

W jaki sposób wpłynie to na usługi bankowe? Jakie potencjalne korzyści i zagrożenia niesie za sobą szerokie zastosowanie blockchain? Czy jest to kolejny czy ostatni etap rozwoju bankowości? Dlaczego warto inwestować w badania nad technologią blockchain?

Na te i więcej pytań odpowiedź znajdziecie wwłaśnie na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Pełny program wydarzenia dostępny jest tutaj.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

krynica-stolica-fintechu