Jednocześnie bank zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa zarządu Alior Banku. Krzysztof Bachta stał na czele zarządu Aliora od jesieni 2018 roku.

Zmiany w zarządzie Alior Banku

Iwona Duda od ponad 20 lat jest związana z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

Iwona Duda z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego –Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego.Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Ostatnio do zmian w zarządzie doszło także w Banku Pekao – na stanowisko prezesa powołano Leszka Skibę, który zastąpił Marka Lusztyna (sprawującego tą funkcję przez około 5 miesięcy).