Zdaniem KPRM skuteczne zaimplementowanie rozwiązań bazujących na AI do polskiej gospodarki może podnieść dynamikę wzrostu PKB o 2,65 proc. rocznie. Wzrost napędzany sztuczną inteligencją jest celem uchwalonej przez rząd Polityki rozwoju AI w Polsce.

Pełny raport można pobrać na stronie fundacji Digital Poland.

Ekosystem AI w Polsce

Fundacja Digital Poland postanowiła sprawdzić kondycję krajowego ekosystemu sztucznej inteligencji. „State of Polish AI 2021” to najnowsza wersja raportu Map of Polish AI 2019. Badanie jest pierwszym i do tej pory jedynym na rynku, które kompleksowo przedstawia wdrożenia i zainteresowanie rodzimych spółek sztuczną inteligencją.  Publikacja stanowi źródło wiedzy dla polskich i międzynarodowych inwestorów. Znajdują się w niej komentarze ponad sześćdziesięciu ekspertów, najważniejsze trendy, charakterystyka ekosystemu R&D oraz sektora akademickiego. Autorzy raportu przedstawiają również pakiet rekomendacji, których wdrożenie przyśpieszy rozwój branży AI.

Z przeprowadzonych przez Fundację Digital Poland badań wynika, że polskie spółki zajmujące się sztuczną inteligencją zwykle działają w oparciu o małe zespoły, od pięciu do dziesięciu pracowników. Największy kapitał ludzki gromadzą korporacje, których stać na sfinansowanie zespołów liczących ponad 40 osób. Ponad połowa firm, która rozwija produkty i usługi AI, osiąga siedmiocyfrowe zyski, a 8 proc. notuje przychody powyżej 50 mln zł.

– Przedstawione badania wyraźnie pokazują, że praktycznie każda firma jest w stanie budować swoją przewagę konkurencyjną na wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji – podkreśla w raporcie Magdalena Kasiewicz, Customer Success Lead w polskim oddziale Microsoft.

Jedna trzecia firm AI odnotowuje większość swoich przychodów w kraju. Z drugiej strony ta sama liczba (32 proc.) firm opiera się wyłącznie na zagranicznych klientach. Główne rynki zewnętrzne dla polskich spółek, to Ameryka Północna (44 proc.), UE (42 proc.) i Wielka Brytania (21 proc.). Bliska współpraca w tych regionach potwierdza, że rodzime firmy technologiczne potrafią wykorzystać szanse, jakie daje globalna gospodarka, a oferowane usługi i produkty są wysokiej jakości. Zespoły AI świadczą usługi głównie dla takich sektorów jak IT i Telekomunikacja (58 proc.), finanse i bankowość (41 proc.) czy handel, w tym e-commerce (34 proc.).

Polska dogania światowe trendy AI

Mimo, że większość firm dodała usługi lub produkty sztucznej inteligencji dopiero w 2015 roku, Polska podąża za globalnymi trendami w zakresie technologii AI. Dominującymi językami używanym do jej rozwoju jest Python (95 proc.) oraz R (50 proc.).  Zajmujemy siódme miejsce w UE pod względem nominalnej liczby talentów AI w UE, a pierwsze w regionie CEE. Swoje centra R&D, GDS, SDC w Polsce otworzyli tacy giganci jak Amazon, EY, Google, Intel, Nokia, Samsung, TCL, TomTom, UBS czy np. T-Mobile (Deutsche Telekom).

–  W 2010 roku istniała garstka centrów badawczo-rozwojowych. Był to jednak dopiero początek trendu wzrostowego, który obecnie przeżywa swój rozkwit. Globalni liderzy z różnych branż przenoszą do Polski swoje centra R&D i GDS, aby skorzystać z polskich specjalistów, którzy gwarantują najwyższe światowe standardy w realizacji zadań kluczowych dla ich biznesu – komentuje w raporcie Agnieszka Szweda, ekspert w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR).

Warszawa stolicą sztucznej inteligencji

Pierwsze miejsce na mapie polskiego AI od lat zajmuje Warszawa, co potwierdza również poprzednie badanie fundacji oraz raport ’’Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI”. Skupia ona blisko 45 proc. firm rozwijających produkty i usługi w oparciu o narzędzia AI. Jest to możliwe, dzięki zagranicznym korporacjom, które lokują w stolicy swoje centrale. Kolejne miejsca należą do Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania oraz Katowic.

– AI w Polsce wpisuje się w globalny trend koncentrowania wysiłków związanych ze sztuczną inteligencją w obszarach metropolitalnych z dobrym dostępem do środowiska akademickiego (najlepsze uniwersytety) oraz dostępem do przemysłu (globalne marki) z wystarczającymi funduszami na wsparcie procesów R&D – tłumaczy dr Michał Chromiak, dyrektor ds. badań i rozwoju AI w UBS.

Utrudniona współpraca firm i nauki

Jak podkreślają eksperci, Polska wciąż jest na wczesnym etapie wdrożenia rozwiązań opartych na AI. Jednym z powodów jest brak efektywnej współpracy firm i jednostek naukowych. Rozwój technologii sztucznej inteligencji wymaga silnych zespołów akademickich. Chociaż 47 proc. badanych organizacji zatrudnia naukowców, zaledwie 13 proc. z nich wymienia dane z ośrodkami akademickimi.

– Współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami w zakresie AI jest wciąż w początkowej fazie. Najczęściej przybiera ona formę zatrudniania pojedynczych badaczy z uczelni, a nie współpracy z instytucją. Niewiele zmieniło się w tym obszarze w porównaniu z poprzednim raportem z 2019 roku, a sytuacja nie zmieni się w najbliższym czasie bez zachęt do współpracy z uwzględnieniem partnerskich warunków – tłumaczy w raporcie Przemysław Biecek, Prodziekan ds. badań i rozwoju na Politechnice Warszawskiej oraz kierownik MI2 Data Lab.