Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, w piątek, 13 marca, rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. W wyniku tej decyzji i w trosce o swoje zdrowie wiele osób musiało zrezygnować z zaplanowanych wyjazdów. W niektórych przypadkach poniesione koszty zostaną odzyskane tylko częściowo, a w niektórych w ogóle. Dlatego, chcąc złagodzić skutki finansowe odwołanych podróży, LINK4 podjął decyzję o zwrocie kosztów zakupionych polis turystycznych z datą startu ochrony ubezpieczeniowej po 13 marca.

LINK4 zwróci koszty zakupu polis turystycznych

O zwrot kosztów poniesionych przy zakupie polisy turystycznej mogą ubiegać się klienci LINK4, którzy zostali zmuszeni odwołać swój wyjazd w wyniku decyzji rządu o wprowadzeniu stanu epidemicznego w Polsce. Dotyczy to wszystkich podróży zaplanowanych po 13 marca 2020 roku. InsurTech też wychodzi naprzeciw potrzebom klientów w dobie zagrożenia koronawirusem.

W celu odzyskania środków wystarczy skontaktować się z LINK4 poprzez dostępny na stronie formularz online, wybrać opcję Twoje płatności i polisę travel. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie z klientem skontaktuje się doradca LINK4, by dopełnić formalności.

Wobec zagrożenia rozwoju koronawirusa w Polsce, ubezpieczyciel podjął także decyzję o zmianie funkcjonowania, przechodząc na tryb zdalny pracy. Już 97 proc. aktywnych pracowników pracuje już poza siedzibą firmy. LINK4 wprowadził też zmiany we współpracy z agentami, umożliwiając im obsługę zdalną klientów. Od 13 marca 2020 roku wdrożył tzw. polisę zdalną, która nie wymaga własnoręcznego podpisu klienta na dokumentach polisowych, oraz wprowadził możliwość wykonywania zdjęć z inspekcji bez udziału agenta.

Jeszcze na początku stycznia LINK4 informowało o dużym sukcesie swojego programu Kasa Wraca. Kierowcy jeżdżący w ramach tego telematycznego programu przekroczyli poziom 2 mln złotych premii za bezpieczną i przepisową jazdę.