Kupiliśmy nasz wymarzony telewizor, podpisaliśmy niezbędne dokumenty i pozostało tylko spłacać raty za sprzęt. Jednak, czy wiemy, co tak naprawdę podpisaliśmy i co dla nas oznacza zakup na raty? Korzystając z systemu ratalnego w rzeczywistości zawieramy dwie umowy – umowę sprzedaży danego artykułu czy usługi i umowę o kredyt wiązany, czyli o kredyt konsumencki zawarty w celu sfinansowania zakupu produktu zapisanego w umowie.

– Udzielającym finansowania zazwyczaj jest któraś z instytucji kredytowych – bank lub firma pożyczkowa. Dlatego kupując dany produkt na raty zawieramy tak naprawdę umowy z dwoma podmiotami – sprzedającym i finansującym – tłumaczy Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacyjnego w Wonga w Polsce.

Dzisiaj Światowy Dzień Konsumenta, natomiast w zeszłym tygodniu swoje święto odchodziła płeć piękna. Z tej okazji warto zapoznać się ze zwyczajami finansowymi Polek.

Gdy chcesz odstąpić od umowy…

Wielu z nas zapewne nie raz zdarzyło się nabyć jakąś rzecz pod wpływem impulsu. Zdarza się, że żałujemy potem swoich decyzji. Mija dzień, drugi, a Ty zaczynasz się zastanawiać, czy w domu faktycznie potrzebny jest kolejny sprzęt RTV kupiony na raty. Czy w sytuacji, gdy nabywamy daną usługę/sprzęt w systemie ratalnym, możemy w ogóle odstąpić od umowy?

– Od umowy o kredyt konsumencki możemy odstąpić w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny. Podstawą, która gwarantuje klientowi takie prawa, jest m.in. Ustawa o kredycie konsumenckim. Niezależnie od tego, czy zawarliśmy umowę z bankiem czy firmą pożyczkową obowiązują nas takie same zasady odstąpienia od umowy – mówi Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec z Wonga w Polsce.

W tym miejscu warto przypomnieć o uruchomionym niedawno systemie Bezpieczny PESEL, w którym udział bierze również firma Wonga. Dzięki systemowi można zastrzec swoje dane i uchronić się przed wyłudzeniem kredytu.

Co ważne, odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie może wiązać się z poniesieniem przez klienta jakichkolwiek kosztów. Firma udzielająca nam finansowania nie ma prawa naliczyć nam żadnych kar umownych, opłat przygotowawczych itp. Jeśli w ramach umowy kredytu jesteśmy zobowiązani do zapłaty odsetek, w momencie jej wypowiedzenia podlegają one zapłacie proporcjonalnie do czasu trwania kredytu od jego wypłaty, do odstąpienia. Czas na zwrot takiego kredytu z należnymi odsetkami mamy do 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Odstąpiłeś od umowy, a co ze sprzętem?

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje także skutki odstąpienia od umowy kredytowej dla obowiązywania umowy sprzedaży. Jednak w tym przypadku dużo zależy od tego, gdzie zakupiliśmy dany sprzęt – online czy w sklepie stacjonarnym, a także od dobrej woli sprzedawcy.

Należy pamiętać, że gdy robimy zakupy w kanale tradycyjnym, czyli po prostu w sklepie stacjonarnym, to nie mamy ustawowego prawa do zwrotu niewadliwego towaru.

– Zasady zwrotu towaru określa umowa pomiędzy sprzedawcą a konsumentem. W tym przypadku tak naprawdę wiele zależy do praktyk stosowanych przed sprzedawcę. W sytuacji, gdy nie przyjmie on zwrotu towaru, oznacza to, że musimy zapłacić za niego z własnych pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, aby przed podpisaniem umowy kredytowej, dokładnie zapoznać się z procedurą odstąpienia od niej – wskazuje Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacyjnego w Wonga w Polsce.

Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku produktów kupionych online (w końcu już ponad połowa Polaków kupuje w Internecie). Tutaj mamy 14 dni od daty otrzymania produktu na poinformowanie sprzedawcy o odstąpieniu od umowy kupna. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa wiąże się z jednoczesnym odstąpieniem od umowy kredytu.