To spadek o ponad 400 bankomatów kwartał do kwartału i ponad 1,1 tys. urządzeń rok do roku. Z danych NBP wynika także, że sukcesywnie spada liczba i wartość transakcji.

Bankomatów w Polsce stopniowo ubywa

Nieznacznie zwiększyła się jednak liczba wpłatomatów. Na koniec I kwartału 2021 takich maszyn było w Polsce 8799, w porównaniu do 8777 kwartał wcześniej. W tabeli prezentowanej przez NBP można zauważyć, że liczba wpłatomatów rośnie sukcesywnie od Q1 2020.

Wróćmy jednak do liczby i wartości transakcji. Na koniec I kwartału 2021 roku w bankomatach wykonano niespełna 127 mln transakcji. To spory spadek, ponieważ na koniec 2020 roku takich operacji było ponad 137 mln. Duże spadki można zauważyć szczególnie w kolumnie dotyczącej wypłat gotówki – 109,6 mln, w porównaniu do 118,8 mln kwartał wcześniej.

Maleje także wartość wykonywanych transakcji. Na koniec marca bieżącego roku wyniosła ona 110,7 mld PLN, w porównaniu do prawie 119 mld PLN kwartał wcześniej. W tym przypadku największe spadki zanotowano także w przypadku wypłaty gotówki – 74,6 mld PLN na koniec marca, w porównaniu do prawie 81,4 mld PLN na koniec zeszłego roku.