Mechanizm systemu BrokerUFG gwarantuje zasilanie danych w UFG online przy wykorzystaniu najnowszych trybów C i X oraz uzupełnianie brakujących danych. Zastosowanie rozwiązania ma przekładać się na skrócony czas likwidacji szkód oraz obsługi wypłaty odszkodowań.

Produkt posiada automatyzację w procesach: wyjaśniania niezgodności wewnętrznych danych, wykrywania nieubezpieczonych i formularza statystycznego, a także raportowanie online do bieżącego nadzoru i dostęp do danych CEPIK 2.0, notatek policyjnych, audytowania zapytań kierowanych do UFG.

BrokerUFG pozwala na bezobsługową komunikację z UFG

– Podstawowe korzyści z wdrożenia systemu to wsparcie w utrzymaniu najwyższej jakości danych oraz pełna automatyzacja procesu zasilania bazy UFG. Broker UFG zapewnia również monitoring przepływu danych – mówi Aleksandra Brzozowska, Dyrektor Departamentu Taryf i Analiz w LINK4.

Rozwiązanie zapewnia realizację wymogów, które zakład ubezpieczeniowy musi spełnić, aby znaleźć się na wysokiej pozycji w rankingu jakościowym publikowanym przez UFG. Przejrzysty model integracji i wbudowana automatyzacja BrokeraUFG w obszarach zasilania, zapytań i kooperacji obniża pracochłonność zadań w utrzymaniu i dostosowaniu systemu do wymogów zakładu.

Ubezpieczenie komunikacyjne od LINK4 można zakupić już m.in. w aplikacji mobilnej Alior Banku.