Wszyscy klienci LINK4, będący pracownikami służb medycznych, policji, straży miejskiej oraz innych instytucji publicznych, które są bezpośrednio zaangażowane w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a także wolontariusze niosący pomoc zakażonym i osobom starszym, mogą od 1 kwietnia korzystać z dedykowanej infolinii szkodowej ubezpieczyciela pod numerem telefonu 22 444 4484. Firma chce w ten sposób wesprzeć klientów, którzy stoją dziś na pierwszej linii frontu w walce z wirusem.

– W czasie epidemii staramy się działać holistycznie. Wspieramy finansowo służby medyczne, ale też myślimy o naszych klientach, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia pomagają w tym czasie innym – wyjaśnia Marek Wasilewski, dyrektor Pionu Szkód w LINK4. – To oni, jak nikt inny, zasługują dziś na priorytetową obsługę i to jeden ze sposobów, w jaki chcemy docenić ich zaangażowanie – dodaje.

100 tys. zł dla Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej

W tym tygodniu LINK4 podjął także decyzję o przekazaniu 100 tys. zł Szpitalowi Klinicznemu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie. To placówka, w której, mimo pandemii, bardzo prężnie działa oddział położniczy, i która pilnie potrzebuje środków finansowych, by zapewnić właściwą ochronę swoim pacjentom i całemu personelowi medycznemu.

Po ogłoszeniu stanu epidemicznego przez rząd 13 marca, LINK4 w trosce o zdrowie swoich pracowników, agentów i partnerów biznesowych, wdrożył pełen model pracy zdalnej, obejmujący procesy sprzedażowe, obsługowe i szkodowe. Wszystkie oględziny, zarówno przy szkodach mieszkaniowych, jak i komunikacyjnych, są mogą być wykonane online zgodnie z preferencją klienta. Klienci mogą korzystać także z likwidacji uproszczonej, gdzie opiekunowie szkód z ramienia LINK4 przeprowadzą klienta przez cały proces.

– W obszarze szkód komunikacyjnych oględziny online wykonujemy już od lat, ale to właśnie w tym czasie ich popularność i prostota zyskują uznanie klientów. W tym przypadku ubezpieczeni mogą skorzystać z dedykowanej aplikacji do samodzielnego wyliczenia szkody lub z asysty naszego rzeczoznawcy – podkreśla Marek Wasilewski.