Partner serwisu Visa dla biznesu

Mały wielki biznes. KNF prezentuje raport na temat KIP-ów

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#KNF
Opublikowano: 17 stycznia 2019, 13:34 Aktualizacja: 20 lutego 2020, 11:42

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport na temat sytuacji krajowych instytucji płatniczych w II kwartale 2018 roku. Pod koniec czerwca na polskim rynku działały 43 podmioty z licencją KIP. Nadzorca przedstawił takie dane jak liczba i wartość transakcji KIP, fundusze własne, czy środki finansowe posiadane przez krajowe instytucje płatnicze.

Giełda. Czyli o co chodzi z PPK? [OPINIA NADESŁANA]

Na początku raportu czytamy, że KNF nie wydał żadnego zezwolenia na prowadzenie usług płatniczych w charakterze KIP w Q2 2018. Z kolei jedna firma straciła taką licencję. Pełny raport KNF wraz z wykazem wszystkich KIP-ów można pobrać tutaj.

Przy okazji przypominamy o materiale, który przygotowaliśmy w sierpniu zeszłego roku. Dotyczył on wyników finansowych KIP-ów w 2017 roku – w 2017 roku miały one ponad 231 mln zł zysku przy przychodach na poziomie ponad 1,63 mld zł. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Raport KNF na temat sytuacji polskich KIP-ów

W II kwartale zeszłego roku KIP-y zrealizowały 382,6 mln transakcji o wartości 33,6 mld złotych. To spory wzrost w porównaniu do Q1, kiedy to spółki wykonały 335,2 mln operacji na sumę 29,4 mld PLN. Średnia wartość transakcji płatniczej w II kwartale wyniosła wyniosła 87,82 zł. Poniżej wykres przedstawiający liczbę transakcji KIP-ów, w porównaniu do Biur Usług Płatniczych (które KNF także wyszczególnił w raporcie).

Poziom funduszy własnych KIP poza jednym przypadkiem przewyższał ustawowe minimum. Zgodnie z uregulowaniami ustawy, wysokość funduszy własnych KIP nie może być niższa od minimalnej wartości kapitału założycielskiego. Na koniec II kwartału 2018 fundusze własne KIP-ów wyniosły 549,3 mln złotych (wobec 513,4 mln zł na koniec I kwartału 2018 r.).

Większość KIP-ów, wpisanych do rejestru KNF do końca II kwartału spełnia definicję hybrydowych instytucji płatniczych. Oznacza to, że poza świadczeniem usług płatniczych, tego rodzaju podmioty świadczą również inną (niepłatniczą) działalność gospodarczą.

KIP-y posiadają środki finansowe w wysokości 1,5 mld zł

KIP-y wprawdzie nie przyjmują depozytów, ale mogą być w posiadaniu środków od klientów z tytułu świadczonych usług płatniczych, w tym prowadzonych rachunków płatniczych lub zleconego, a niewykonanego jeszcze przekazu pieniężnego. Na koniec II kwartału 2018 r. KIP-y posiadały środki finansowe w wysokości 1,5 mld zł (wobec 732,3 mln zł na koniec I kwartału 2018).

Jeżeli chodzi o udzielanie kredytów płatniczych, to w Q2 2018 takie działanie wykazały 4 instytucje płatnicze. Łączna wartość wykazanych kredytów płatniczych wyniosła 53,3 mln zł, wobec 49,9 mln w I kwartale 2018 r. Zdecydowaną większość stanowiły kredyty udzielone w polskich złotych – z pierwotnym terminem spłaty 1 (75%) miesiąca, 9-12 miesięcy (14%) oraz 3-6 miesięcy (11%).

Na koniec mały bonus – Komisja Nadzoru Finansowego podaje, że w II kwartale 2018 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa zrealizowała 457,3 mln zleceń płatniczych o wartości 1.281,6 mld zł, co oznacza, że zrealizowane przez KIP-y w II kwartale 2018 r. transakcje płatnicze stanowiły 80,69% zleceń zrealizowanych przez KIR. Z kolei ich wartość stanowiła 2,6% wartości transakcji zrealizowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

maly-wielki-biznes-knf-prezentuje-raport-na-temat-kip-ow