Współpraca ta zmierza do udostępnienia obywatelom usługi tożsamości cyfrowej wraz z usługami powiązanymi, takimi jak cyfrowy podpis i weryfikacja dokumentów na odległość. Macedończycy będą mogli z nich korzystać w różnych sytuacjach. Wśród pierwszych zastosowań znajdą się zdalne otwieranie konta w banku czy uruchamianie usług telefonii komórkowej, a więc czynności, które wymagają od usługodawcy sprawdzenia tożsamości kupującego, zgodnie z procesem „poznaj swojego klienta” (ang. „know your customer”) – czytamy w komunikacie.

Co Mastercard zaoferuje Macedonii Północnej?

Inicjatywa będzie oparta na niedawno wprowadzonych przez macedońskie władze przepisach dotyczących tożsamości cyfrowej, a także na szerszych, europejskich standardach eIDAS, dotyczących elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania. Nowe rozwiązanie ma też umożliwić bezproblemowe interakcje cyfrowe między firmami i urzędami, nie tylko na poziomie krajowym, ale też międzynarodowym.

Macedoński rząd i Mastercard będą rozwijać nowe usługi w formule otwartej współpracy, wspólnie z innymi rządami, bankami, operatorami sieci komórkowych, uniwersytetami i innymi partnerami. Oprócz usługi tożsamości cyfrowej Mastercard będzie również wspierać inne inicjatywy macedońskich władz z zakresu e-administracji, dzieląc się swoim doświadczeniem z innych krajów. Usługa tożsamości cyfrowej Mastercard dla Macedonii Północnej jest oparta na modelu rozproszonym, który nie wymaga scentralizowanej bazy danych.

To nie pierwsze tego typu rozwiązania wdrażane przez Mastarcard. Firma współpracuje między innymi z rządem Francji, przyśpieszając cyfryzację gospodarki kraju, a także prowadzi pilotaż tożsamości cyfrowej realizowany w Australii, we współpracy Pocztą Australijską oraz Uniwersytetem Deakin.