Do programu zostanie wybranych 20 projektów realizowanych w krajach Unii Europejskiej, które otrzymają bezzwrotne dotacje w wysokości do 500 000 euro, a także pomoc techniczną i mentoring, co pozwoli im przyspieszyć rozwój ich rozwiązań.

Zgłoszenia może wysłać każda firma bez względu na wielkość. Do programu mogą aplikować zarówno start-upy, jak i podmioty o bardziej ugruntowanej pozycji na rynku. Warunkiem ich udziału jest, by rozwiązania, które proponują, były szyte na miarę potrzeb mniejszych przedsiębiorstw i wspierały je w konkretnych obszarach, takich jak:

  1. Odblokowanie kapitału obrotowego i kredytów poprzez embedded finance;
  2. Bezpieczne przejście na technologię cyfrową poprzez wzmocnienie obszaru cyberbezpieczeństwa;
  3. Odpowiadanie na zmieniające się preferencje konsumentów i oczekiwania regulacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju;
  4. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w celu oszczędności czasu i zwiększenia przychodów.

Rozwój programu Strive w Europie

„Strive EU Innovation Fund” jest częścią globalnego programu Strive od Mastercard i jednocześnie pierwszą inicjatywą realizowaną w ramach ogłoszonego w listopadzie zeszłego roku w Parlamencie Europejskim  Strive EU, który będzie realizowany przez Caribou Digital.

Program Mastercard Strive, uruchomiony w 2021 r. i realizowany przez Mastercard Center for Inclusive Growth, obejmuje szereg programów filantropijnych, których celem jest wspieranie w rozwoju cyfrowym ponad 10-milionowej globalnej społeczności małych firm.

W ramach programu Strive EU, Mastercard chce zwiększać odporność na wyzwania rynkowe i przyspieszać wzrost europejskich małych firm, ułatwiając im dostęp do innowacji. Pomoże im to w uzyskaniu kapitału, przejściu na technologię cyfrową oraz poszerzaniu sieci kontaktów i know-how.

Strive EU będzie opierać się na silnych fundamentach dwóch inicjatyw lokalnych w Europie: Strive Czechy i Strive Wielka Brytania. Program Strive w Wielkiej Brytanii od momentu uruchomienia w 2021 r. dotarł do ponad 1 mln przedsiębiorców, zapewniając im dostęp do zasobów, szkoleń i mentorów. Wszystko po to, aby małe przedsiębiorstwa mogły w pełni korzystać z gospodarki cyfrowej. Program Strive w Czechach skupia się na szybkim wzroście potencjału lokalnych interesariuszy. Dociera do firm z sektora MŚP w całym kraju, oferując im nowe linie usług, obserwowanie dobrych praktyk innych podmiotów i pomoc techniczną. Docelowo program ma objąć 250 tys. MŚP.

Wsparcie Rady Małych Przedsiębiorstw Strive EU

Oprócz Funduszu Innowacji, Mastercard utworzy Radę Małych Przedsiębiorstw Strive EU, aby zbudować europejski ekosystem przedsiębiorczości i zachęcić do współpracy inne podmioty. Rada, której przewodniczyć będzie Mark Barnett, składać się będzie z 10-15 wpływowych ekspertów, podmiotów sektora prywatnego i przedstawicieli małych firm. Jej członkowie zostaną ogłoszeni na początku lutego.

Rada Małych Przedsiębiorstw Strive EU odegra kluczową rolę w wyborze ostatecznych beneficjentów Funduszu Innowacji, a także wesprze zwycięzców środkami finansowymi i różnego rodzaju zasobami, w tym mentoringiem w trakcie trwania inicjatywy.

Małe i średnie firmy stanowią 99,8% wszystkich polskich przedsiębiorstw. Według danych Parlamentu Europejskiego, większość małych i średnich przedsiębiorstw w Europie to firmy rodzinne, w szczególności mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Zgodnie z badaniami Mastercard tylko 38% rodzinnych biznesów w Polsce czuje się dobrze przygotowanych do działania w coraz bardziej cyfrowej gospodarce. Mimo iż 40% przedstawicieli firm deklaruje chęć wdrożenia nowych narzędzi cyfrowych, to jednak znaczna część z nich (28%) nie jest pewna, które rozwiązania będą dla nich najlepsze. Wśród przedstawicieli polskich, rodzinnych MŚP, poziom tej niepewności jest nieco mniejszy i wynosi 20%.  Jednak wiele innych czynników powstrzymuje polskie firmy rodzinne przed wdrażaniem rozwiązań cyfrowych. Należą do nich m.in. obawy związane z cyberbezpieczeństwem (42%) i ochroną prywatności (30%).