Partner serwisu Visa dla biznesu

mBank Hipoteczny uplasował listy zastawne na 300 mln euro

Asia Stankiewicz
Asia Stankiewicz
#mBank
Opublikowano: 20 kwietnia 2018, 13:22 Aktualizacja: 20 lutego 2019, 18:39

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.

300 mln euro w listach zastawnych - wynik mBank Hipoteczny

To najkorzystniej uplasowana emisja długu na rynku międzynarodowym w dotychczasowej historii mBanku Hipotecznego.

Historycznie niska marża

Ostateczna wycena listów zastawnych wyemitowanych przez hipoteczne ramię mBanku wyniosła 42 p.b. ponad MidSwap. Kupon wyniósł 1.073 proc. Początkowo bank zaoferował marżę w okolicach 48 p.b., która w trakcie budowy książki popytu została obniżona do poziomu 42 p.b. W efekcie osiągnięto historycznie niską marżę, która stanowi benchmark dla wyceny przyszłych emisji międzynarodowych mBanku Hipotecznego.

Popyt ze strony inwestorów był bardzo duży i ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji. Deklaracje nabycia listów zastawnych mBanku Hipotecznego na łączną kwotę ponad 800 mln EUR złożyło 60 inwestorów.

Od 2000 r. mBank Hipoteczny jest regularnym emitentem polskich listów zastawnych. Dotychczasowe emisje w EUR realizowane były w formie private placement i nie przekraczały 100 mln EUR. Ustanowienie w 2017 r. międzynarodowego programu emisji, dostosowanie jej formatu do standardów europejskich oraz dystrybucja do szerokiej bazy inwestorów pozwoliły na uplasowanie benchmarkowej emisji w EUR na bardzo korzystnych warunkach.

Ministerstwo Finansów wspiera rynek mieszkaniowy

– Emisje listów zastawnych na rynki zagraniczne są szansą dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Banki – pozyskując finansowanie z listów zastawnych – podnoszą swoją zdolność do udzielania kredytów na finansowanie nieruchomości w Polsce – mówi Krzysztof Dubejko, dyrektor departamentu skarbu w mBanku Hipotecznym.

– Warto zauważyć, że potencjał banków hipotecznych do wsparcia krajowego rynku mieszkaniowego zwiększył się dzięki potwierdzeniu przez Ministerstwo Finansów w kwietniu br. aspektu podatkowego w ramach obowiązującego prawa. W istotny sposób wspiera to rozwój rynku listów zastawnych, poprzez dostęp do długoterminowego oraz relatywnie taniego finansowania – podkreśla Krzysztof Dubejko.

Łączna wartość listów zastawnych wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne wynosi ok. 19,6 miliardów złotych, co stanowi ok. 5 proc. wartości kredytów mieszkaniowych. Dla porównania, poziom finansowania tego typu kredytów listami zastawnymi w Czechach wynosi ok. 37 proc., w Niemczech 16 proc., we Francji 21 proc., a w Szwecji 58 proc.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

mbank-hipoteczny-uplasowal-listy-zastawne-na-300-mln-euro