Zyski mBanku były o około 40% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na takie wyniki wpłynęła między innymi ekspansja biznesowa i przejęcie LeaseLinka za łączną kwotę ponad 100 mln PLN. Inne czynniki to wyższe koszty działalności, czy wyższy podatek od pozycji bilansowych.

Wyniki finansowe mBanku I kwartał 2019

mBank podaje, że dochody utrzymały się na stabilnym poziomie 1 261,4 mln zł – co stanowi minimalny wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału. Bank musiał się jednak zmierzyć z wyższymi kosztami działalności (łącznie z amortyzacją), które wyniosły 715,8 mln PLN. Było to spowodowane zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przedstawiciele mBanku zwracają także uwagę na większą liczbę klientów – zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Na koniec I kwartału 2019 bank posiadał 5,77 mln klientów indywidualnych i 24,3 tys. klientów korporacyjnych. Na wyniki mBanku wpływ miało także przejęcie polskiego fintechu LeaseLink, specjalizującego się w płatności leasingiem.

Przypomnijmy, że mBank wykupił LeaseLinka w marcu bieżącego roku. Łączna wartość transakcji opiewała na 101,6 mln zł. Na tę kwotę składa się wartość sprzedawanej spółki (31,6 mln zł, z czego dla Pragma Faktoring przypadło 22,6 mln zł) oraz spłata jej zobowiązań finansowych w wysokości 70 mln zł, z czego 65 mln to spłata finansowania otrzymanego od Pragma Faktoring. Więcej na temat akwizycji można przeczytać w wywiadzie z Wojciechem Kaźmierskim, współzałożycielem LeaseLink.

/Rafał Tomaszewski