Zasady odpowiedzialnej bankowości (ang. Principles for Responsible Banking) zostały opracowane przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI). Wyznaczają one globalny standard przyjęty już przez 260 banków, który wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz postanowienia Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

mBank sygnatariuszem zasad odpowiedzialnej bankowości

W komunikacie podano, że mBank jako pierwsza instytucja w Polsce przystąpił do tej inicjatywy samodzielnie (bez wsparcia zagranicznego właściciela). Przyjęcie zasad ma potwierdzać zaangażowanie banku w sprawy społeczne i środowiskowe.

mBank stał się jednocześnie członkiem UNEP FI. W ramach inicjatywy będzie mierzyć swój wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne, wyznaczać i realizować cele tam, gdzie ten wpływ jest największy. Został także zobowiązany do informowania regularnie o postępach w tym zakresie.

– W mBanku jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za kondycję finansową naszych klientów, za budowanie społeczeństwa dobrobytu i równych szans oraz za środowisko naturalne. Wierzę, że możemy odnosić sukcesy tylko wtedy, gdy nasza działalność będzie przynosiła korzyści naszemu otoczeniu, w tym naszym klientom, inwestorom, pracownikom, partnerom biznesowym i całemu społeczeństwu – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

mBank ma w ofercie przyjazne środowisku rozwiązania, takie jak np. mobilne karty płatnicze bez ich plastikowego odpowiednika. Ponadto realizuje cele środowiskowe przez dostarczanie klientom cyfrowych narzędzi. Ostatnio bank zapowiedział wprowadzenie możliwości spotkań wideo z doradcą, dzięki czemu klient nie będzie musiał przemieszczać się do oddziału w celu konsultacji.