Po zamknięciu fazy pilotażu mBank rozpoczął oferowanie ugód frankowych. Wcześniej testowano różne rozwiązania ugodowe wśród klientów reprezentujących kredytobiorców. Pilotaż ugód pokazał, że klienci zainteresowani konwersją kredytu oczekiwali indywidualnego podejścia, co potwierdzili też w badaniach preferencji.

mBank uruchamia program ugód z frankowiczami

Ugoda ma pozwolić klientowi wyeliminować ryzyko kursowe dzięki przewalutowaniu kredytu na złote. Przewalutowany kredyt będzie oprocentowany zmienną lub stałą stopą procentową do 5 lat (po tym okresie oprocentowanie może się zmieniać). Oprocentowanie kredytu ze stałą stopą procentową obecnie wynosi 4,99 proc.

Kto i kiedy dostanie propozycję od mBanku? Bank planuje zaoferować ugodę wszystkim klientom spłacającym kredyty hipoteczne we frankach do połowy 2023 roku. Propozycja będzie przekazywana klientom m.in. mailem. W związku z tym warto zadbać o aktualność podanych danych kontaktowych.

mBank zapewnia, że sposób zawierania ugody jest sprawny i nie obciąża kredytobiorców wieloma formalnościami. Szczegółowe warunki klienci będą ustalać telefonicznie z wyznaczonym doradcą banku. Ugodę podpiszą w wybranej placówce podczas jednej wizyty. Nie będzie konieczności zatwierdzenia ugody przed sądem polubownym.