Jak to działa?

Klient i doradca ustalają telefonicznie lub mailowo warunki umowy. Doradca wysyła do klienta mailem podpisane cyfrowo dokumenty.

  • Jeśli klient korzysta z podpisu kwalifikowanego, podpisuje umowę i oświadczenie, a następnie odsyła do doradcy.
  • Jeśli klient nie ma podpisu kwalifikowanego, odsyła dokumenty przez serwis transakcyjny mBank CompanyNet i uzupełnia wniosek, zgodnie ze wskazówkami doradcy. Wniosek w systemie bankowości elektronicznej musi być zautoryzowany zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji firmy (CEiDG/KRS).
  • Resztą zajmują się pracownicy mBanku. Po pomyślnym przeprocesowaniu dokumentów, informują klienta o podpisaniu umowy.

Czego nie obejmuje nowy proces?

  • umów, które zgodnie z przepisami prawa albo z treścią danej umowy (jeśli stawia ona inne wymagania co do formy umowy niż przepisy prawa) nie mogą być zawarte w formie pisemnej, w tym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  • procesów, które już wcześniej klient mógł zainicjować przez elektroniczny wniosek w systemie mBank CompanyNet dostępny w wirtualnym oddziale.