Nowa oferta jest już dostępna dla klientów biznesowych mBanku, dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. mBank pomaga sfinansować inwestycje środkami kredytu inwestycyjnego. BGK udziela gwarancji w ramach rządowego programu wsparcia przedsiębiorczości dofinansowanego z Unii Europejskiej. Gwarancja Biznesmax pozwala na bezpłatne zabezpieczenie 80% wartości kredytu inwestycyjnego (maks. do 2,5 mln euro gwarancji dla klienta), dzięki czemu jego koszty są niższe – czytamy w komunikacie.

Kto może skorzystać z preferencyjnych kredytów w mBanku?

Dodatkową korzyścią dla MŚP korzystających z gwarancji Biznesmax jest możliwość uzyskania dopłat do odsetek od kredytu za pierwsze 3 lata od jego uruchomienia. Jeśli oprocentowanie kredytu zawartego w 2020 r. nie przekroczy 5% rocznie, mBank we współpracy z BGK zwróci w całości trzyletni koszt odsetek . W ten sposób przedsiębiorca może obniżyć koszty kredytu.

Z pomocą takich kredytów MŚP mogą realizować inwestycje zwiększające ich innowacyjność i konkurencyjność. mBank szczególnie jednak zachęca firmy do wykorzystania gwarancji Biznesmax w realizacji inwestycji proekologicznych, takich jak np. instalacja fotowoltaiczna czy termomodernizacja budynków, ale też projekty związane z gospodarką obiegu zamkniętego, elektromobilnością czy wykorzystaniem, innych niż słońce, odnawialnych źródeł energii.

Wspomnianą gwarancją mogą być objęte również kredyty udzielane przez mBank ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki temu MŚP uzyskują jeszcze korzystniejsze warunki finansowania. Dodatkowo gwarancją Biznesmax można zabezpieczyć kredyt na finansowanie kosztów niekwalifikowanych, np. VAT projektów dofinansowanych z innych środków unijnych.