W stosunku do poprzedniego ratingu Sustainalytics z 2021 roku mBank poprawił swój wynik o 1,1 pkt., do poziomu 14,8 pkt. Nie tylko uzyskał najlepszy rating wśród polskich banków, ale także znalazł się na 14. pozycji wśród ponad 400 banków uniwersalnych z całego świata ocenianych przez Sustainalytics.

mBank chwali się postępami w zakresie ESG

Rating ten dotyczy ryzyka ESG, a więc skutecznego zarządzania przez bank potencjalnym ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi i  ładem korporacyjnym (ang. environment, society, governance). Agencja oceniła, że mBank dobrze zarządza ryzykiem we wszystkich sześciu badanych przez nią obszarach. Dotyczą one: zarządzania produktem, ładu korporacyjnego, zarządzania kapitałem ludzkim, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, etyki biznesu oraz integracji aspektów finansowych i ESG.

Działania ESG mają być istotnym elementem strategii Grupy mBanku na lata 2021-25. Bank skupia się w nich na ochronie klimatu, odpowiedzialności wobec swoich klientów i pracowników, a także na działaniach społecznych. W 2021 roku bank zrobił istotne postępy w tym zakresie. Między innymi udzielił finansowania na duże instalacje OZE o wartości 1 mld zł, dzięki czemu emisje CO2 co roku są mniejsze o 2,58 mln ton. Wspólnie ze swoimi klientami, wpłacił też około 10 proc. całkowitej kwoty zebranej podczas Finału WOŚP. Więcej informacji na temat strategii i działań ESG mBanku można znaleźć na jego stronach internetowych.

Sustainalytics jest globalnym liderem w dziedzinie badań i danych ESG. Dostarcza wysokiej jakości analizy, badania, ratingi i dane dla inwestorów instytucjonalnych oraz firm. Współpracuje z setkami przedsiębiorstw, którym pomaga uwzględniać kwestie zrównoważonego rozwoju w ich biznesie.