Laven SA to polski insurtech oferujący komplementarne ubezpieczenia zdrowotne. Spółka zapewnia ubezpieczonym dostęp do ponad 120 technologii medycznych, które nie są objęte refundacją NFZ. MedApp to z kolei polska giełdowa spółka technologiczna, działająca w obszarze medycyny. MedTech współpracuje również z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny, takimi jak Google, Microsoft, GE Healthcare, OVHCloud, zapewniając swoim klientom bezpieczne gromadzenie, analizowanie i wizualizację danych.

Rozwiązanie umożliwia wizualizację anatomii

MedApp i Laven, polskie firmy z obszaru innowacji medycznych i ubezpieczeniowych, nawiązały współpracę. Dzięki niej pacjenci zyskają dostęp do zabiegów z użyciem technologii holograficznego obrazowania danych diagnostycznych.

Rozwiązanie umożliwia bowiem wizualizację różnego rodzaju struktur anatomicznych, np. serca, mózgu, wątroby, płuc, struktur kostnych, nerek, naczyń krwionośnych. CarnaLife Holo ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, takich jak m.in. kardiologia interwencyjna, onkologia chirurgiczna, urologia, laryngologia czy ortopedia.

Hologramowy obraz opiera się na danych z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii rotacyjnej czy trójwymiarowej echokardiografii. System daje również możliwość bezpośredniego połączenia z urządzeniami obrazującymi, zapewniając wyświetlanie hologramów podczas badania, także w czasie rzeczywistym.

– Partnerstwo MedApp z insuretechem Laven proponuje nowy sposób finansowania innowacyjnych procedur medycznych. Widzimy potencjał rynkowy dla stopniowego rozszerzania zakresu naszej oferty w ramach oferowanych przez Laven polis. Dotyczy to zarówno kolejnych towarzystw ubezpieczeniowych jak również zakresu procedur w ramach których mogą być wykorzystywane nasze technologie – mówi Krzysztof Mędrala, prezes zarządu MedApp SA.

Dzięki wykorzystaniu gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w rzeczywistej przestrzeni trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę obrazowanego obszaru anatomicznego. Można nim dowolnie zarządzać obracając, przesuwając, może go powiększać lub pomniejszać, a nawet wejść do jego wnętrza. Odbywa się to za pomocą gestów i komend głosowych, bez naruszenia sterylności zabiegu czy konieczności współpracy z dodatkowym technikiem.

W pierwszej kolejności nowe możliwości uzyskają klienci AWP Polska (Mondial Assistance) – spółki z grupy Allianz. Jeszcze w tym roku CarnaLife Holo znajdzie się w ofertach kolejnych towarzystw ubezpieczeniowych.