Michal Nowakowski

Andrzej Poniński objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PONIP i zamierza dalej wspierać organizację. W skład Rady Nadzorczej wchodzą również Anna Pater-Kacprzak, Bartosz Berestecki, Adrian Pietura i Filip Bachowski.

PONIP ma nowego prezesa. Został nim Michał Nowakowski

Michał Nowakowski jest prawnikiem zajmującym się obszarem wykorzystania nowych technologii w sektorze finansowym, w tym w szczególności uczenia maszynowego i rozwiązań typu PayTech. Ma doświadczenie w pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i w sieci bezpieczeństwa finansowego, także na poziomie międzynarodowym. Bierze udział w pracach legislacyjnych dotyczących rynku finansowego oraz jest członkiem grup roboczych w Polsce i Unii Europejskiej.

Jest wykładowcą m.in. na Uniwersytecie SWPS, Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz książki „Fintech. Technologia, finanse, regulacje. Praktyczne przewodnik dla sektora innowacji finansowych” i redaktorem naukowym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, który ukaże się pod koniec 2022 roku.

PONIP jest organizacją branżową zrzeszającą 30 największych dostawców usług płatniczych. Podstawowym celem Związku jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie tożsamych dla zrzeszonych członków interesów wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, dbanie o prawidłowy rozwój rynku płatniczego, a także współpraca z innymi organizacjami oraz podmiotami rynku finansowego prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami statutowymi Związku – czytamy w komunikacie.