Partner serwisu Visa dla biznesu

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na konsultacje w sprawie RODO

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Prawo
Opublikowano: 20 września 2017, 14:35 Aktualizacja: 12 maja 2019, 16:17

Ministerstwo Cyfryzacji zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Celem tych konsultacji jest zebranie możliwie najszerszego spektrum opinii dotyczących projektowanych rozwiązań.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bowiem bezpośrednio wszystkich obywateli, ale mają także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.

W konsultacjach może wziąć udział każdy, a trwają one do 13 października 2017 r. Wszystkich składających swoje uwagi Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do przesyłania ich na adres: [email protected]

Czytaj także: Rząd wesprze rozwój autonomicznych pojazdów w Polsce

Dlaczego Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje społeczne?

W tym roku obchodzimy 20-lecie obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Przez ten czas było ono nowelizowane jedynie w ograniczonym zakresie. W wielu aspektach przestało przystawać do otaczającej nas rzeczywistości, a – co za tym idzie – przestało gwarantować należytą ochronę w dobie technologii XXI wieku.

Dlatego m.in. państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły decyzję o zreformowaniu unijnego systemu ochrony danych osobowych przyjmując w 2016 roku ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Każde z państw członkowskich zobowiązane jest do jego wdrożenia do 25 maja 2018 roku. Za to wdrożenie w Polsce odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

Przygotowany przez resort cyfryzacji projekt ma, z jednej strony, odpowiadać zapotrzebowaniu na nowe, bardziej skuteczne prawo, z drugiej – zapewniać skuteczną implementację unijnego rozporządzenia. Celem zmian prawnych jest podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym poprzez przyznanie im nowych nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przedsiębiorców. Do najważniejszych projektowanych rozwiązań należy w tym zakresie przyznanie obywatelom dodatkowego prawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia zasad ich prywatności.

MC przekonuje, że zależy im na tym, by do projektowanych przepisów odnieśli się obywatele, ale także organizacje społeczne, zrzeszenia przedsiębiorców oraz inne środowiska zaangażowane w tematykę ochrony danych osobowych. Zebranie tych opinii pozwoli resortowi na przygotowanie takich przepisów, które zaspokoją potrzeby możliwie najszerszego grona zainteresowanych.

Czytaj także: iOS 11 już dostępny. Co nowego przygotowało Apple?

Co dokładnie konsultuje Ministerstwo Cyfryzacji?

Projekt pod względem ilości zmienianych aktów prawnych, jest jednym z największych  w ciągu ostatnich lat. W wielu obszarach zmiany legislacyjne usprawnią funkcjonowanie określonych branż, nie zaniżając jednocześnie w żadnym zakresie poziomu ochrony prywatności obywateli. Jako przykład podać można tutaj sektor ubezpieczeniowy, w ramach którego przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia uzależnione jest obecnie od uzyskania pisemnej zgody ubezpieczonego.

Wymogi pisemności mają wpływ na ograniczenia w rozwoju cyfryzacji sektora ubezpieczeń, ograniczając obywatelom dostęp do usług dostępnych w innych krajach online. Poprzez zastąpienie wymogu pisemności wymogiem zgody wyraźnej, projekt otwiera sektorowi ubezpieczeniowemu drogę do jego digitalizacji, czyniąc go bardziej konkurencyjnym przy jednoczesnym poszanowaniu praw ubezpieczonych.

Czytaj także: Biznes staje przed wyzwaniem GDPR (RODO)

Przepisy ustanawiają również nowy organ państwowy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zaopatrzony zostanie w instrumenty zapewniające jego otwartość na wszelkie konsultacje z przedsiębiorcami oraz obywatelami.

Projektowane przepisy po raz pierwszy określały będą również zasady przetwarzania danych biometrycznych zarówno w obszarze zatrudnienia jak i w sektorze bankowym oraz ubezpieczeniowym.

Celem zmian prawnych jest podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym poprzez przyznanie im nowych nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przedsiębiorców. Do najważniejszych projektowanych rozwiązań należy w tym zakresie przyznanie obywatelom dodatkowego prawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia zasad ich prywatności.

Już na etapie tworzenia przepisów prawnych, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych podlegały złożonym konsultacjom. W chwili obecnej projekt został doręczony ponad 200 podmiotom (izby gospodarcze, organizacje pozarządowe) celem zapoznania się z ich uwagami w ramach przeprowadzanych w chwili obecnej 30 dniowych konsultacji społecznych, do już ostatecznej treści projektu.

[Ministerstwo Cyfryzacji/RT]


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

ministerstwo-cyfryzacji-zaprasza-konsultacje-sprawie-rodo