Monsas ma korzenie brytyjskie, gdzie zajmuje się m.in. rynkiem Forex.

Zezwolenie KNF obejmuje:

  • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
  • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy,
  • przekaz pieniężny.

Pierwsza licencja KIP w 2020 roku

Monsas sp. z o.o z siedzibą w Warszawie to pierwsza spółka, która w 2020 roku otrzymała licencję Krajowej Instytucji Płatniczej. W 2019 roku KNF wydał tylko dwie takie licencje. To najbardziej wymagające zezwolenie spośród wszystkich, które KNF wydaje dla podmiotów z branży płatniczej, ale też KIP może świadczyć najszerszy zakres usług – nie ma limitu wartości realizowanych transakcji miesięcznie (w MIP jest to 1,5 mln euro).

Dla porównania, w niespełna dwa lata zezwolenie na działalność w charakterze Małej Instytucji Płatniczej uzyskało 50 podmiotów.

Obecnie licencję KIP w Polsce, licząc razem z Monsas, posiada 39 podmiotów.

Więcej na temat Krajowych Instytucji Płatniczych przeczytasz tutaj. Z kolei materiały o Małych Instytucjach Płatniczych znajdziesz w tym miejscu.