Informację o rezygnacji Monzo ze starań o licencję bankową w USA jako pierwszy podał Financial Times. Doniesienia potwierdził rzecznik fintechu. Firma zadebiutowała na amerykańskim rynku w czerwcu 2019 r., a wniosek o przyznanie licencji bankowej złożyła w kwietniu ubiegłego roku.

Monzo bez licencji bankowej w USA

Pozytywne zakończenie procesu ubiegania się o licencję było mało prawdopodobne. Amerykański organ regulacyjny pozostawał krytyczny wobec wyników finansowych Monzo. Posiadanie przez spółkę licencji bankowej w Wielkiej Brytanii nie było wystarczającym argumentem.

Monzo planuje pozostać na rynku amerykańskim i świadczyć usługi we współpracy z tamtejszymi partnerami. Challenger bank zapowiada skupienie się na dalszych inwestycjach w Wielkiej Brytanii, gdzie zostanie udostępnione rozwiązanie BNPL.

Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na wyniki Monzo. Ostatnie zaprezentowane dane finansowe wskazują na stratę netto w wysokości 130 mln GBP. Rok wcześniejszy fintech zamknął ze stratą w wysokości prawie 114 mln GBP. Co więcej, brytyjski organ nadzoru finansowego (FCA) prowadzi dochodzenie w sprawie Monzo, które dotyczy zgodności praktyk banku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.