Na mocy podpisanej umowy, po przeprowadzeniu negocjacji końcowych MTB Bank otrzyma udział na poziomie 9,99% w kapitale spółki, zaś mPay dodatkowy kapitał na rozwój usług FinTech i znaczące wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej. Większe zaangażowanie banku w akcje spółki jest uzależnione od zgód Narodowego Banku Ukrainy. mPay podkreśla, że jest Krajową Instytucją Płatniczą i objęcie ponad 20% w kapitale wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Współpraca ma strategiczne znaczenie w kontekście tworzenia nowych transgranicznych produktów i usług finansowych między Polską a Ukrainą, a następnie między innymi krajami europejskimi. Inwestycja będzie więc również istotnym krokiem w kierunku głębszej integracji gospodarczej między Ukrainą a Unią Europejską. mPay oraz MTB Bank zadeklarowały, że po zakończeniu negocjacji umowa objęcia akcji nowej emisji zostanie podpisana do 30 czerwca 2024 roku. Strony przystępują do ustalenia zasad współpracy i dołączenia mPay do nowoczesnego międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money. Dzięki nawiązanej współpracy mPay zostanie również wpisany do rejestru Narodowego Banku Ukrainy.

mPay może zyskać milion nowych klientów z Ukrainy

Dzięki potencjalnej inwestycji MTB w mPay, obywatele Ukrainy mieszkający lub pracujący w Polsce, jak również w innych krajach Unii Europejskiej, zyskają wygodny oraz bezpieczny dostęp do usług finansowych, w tym m.in. do transferu środków na indywidualne konto bankowe oraz możliwość wykonywania przelewów na Ukrainę.

– Kluczowy jest fakt, że posiadamy odpowiednie licencje i technologie, które są bardzo pożądane przez podmioty spoza Polski i UE. Nasza współpraca jeśli negocjacje końcowe zakończą się pozytywnie znacznie powiększy liczbę użytkowników mPay o obywateli Ukrainy i innych krajów europejskich, będąc jednocześnie odpowiedzią na ich cyfrowe potrzeby w codziennym życiu. Oprócz tego usprawni transakcje transgraniczne poprzez zmniejszenie kosztów dla firm i osób fizycznych. Przyniesie też korzyści obu gospodarkom, niwelując bariery między Ukrainą i UE. To krok naprzód w międzynarodowym rozwoju naszej spółki – mówi Andrzej Basiak, CEO mPay S.A.

MTB Bank z siedzibą w Odessie to komercyjny bank licencjonowany i nadzorowany przez Narodowy Bank Ukrainy. Jest członkiem międzynarodowych organizacji Płatniczych Visa, Mastercard, UnionPay oraz rozwija nowatorski Międzynarodowy System Płatniczy MTB Money w celu poszerzania usług przekazów pieniężnych w Europie.

mPay realizuje strategię rozwoju super fintechu dwutorowo. W pierwszej kolejności w oparciu o model biznesowy związany z usługami typu B2C, czyli aplikację finansową, z której korzysta już ponad 1,5 mln użytkowników. Od zeszłego roku spółka jest aktywna także w segmencie B2B, podpisując umowy z klientami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Fintech wytworzył i wdrożył pierwsze rozwiązania płatnicze dla segmentu B2B oparte o interfejsy API, w tym m.in. API umożliwiające tworzenie własnych ekosystemów płatniczych, czy walletów w zewnętrznych aplikacjach.

mPay to popularna polska aplikacja, posiadająca już 1,5 mln użytkowników i umożliwiająca cyfrowe płatności w niemal każdej sytuacji.