W 2018 roku liczba bankomatów na świecie zmalała o 1% do ok. 3,24 mln. Mniejszą liczbę urządzeń odnotowano w 4 na 5 największych rynków. Mowa o Chinach, USA, Japonii, Brazylii i Indiach. W tym ostatnim kraju bankomatów przybyło, ale wzrosty są nieznaczne. W sumie tylko w tych 5 państwach liczba zainstalowanych bankomatów przekracza 1,72 mln, ale do 2024 ubędzie ich ok. 100 tysięcy.

Liczba bankomatów nieuchronnie będzie maleć

Z prognozy RBR wynika, że do 2024 roku łączna liczba bankomatów zmaleje do 3,22 mln sztuk. W krajach rozwiniętych będzie się ona zmniejszać, a w pozostałych rejonach świata, gdzie poziom inkluzji finansowej jest większy i rynek jest nienasycony tego rodzaju urządzeniami, odnotowane będą wzrosty.

Liczba bankomatów i oddziałów bankowych maleje także w Polsce. Obecnie jest ich ok. 22 tysiące. W ciągu roku z ulic znika ok. 300 sztuk. Ma to oczywiście związek ze wzrostem popularności płatności bezgotówkowych. To jeszcze nie jest koniec sieci bankomatowych, bo urządzenia tego rodzaju stały się multifunkcjonalnymi kombajnami, ale regres jest wyraźny i prawdopodobnie za kilka lat nie będą one już tak powszechne… w miastach.

Możliwe, że dojdzie do przesunięcia w rejony mniej ludne – przeciętny mieszkaniec mazurskiej wsi ma ok. 9 km do najbliższego bankomatu i to musi się zmienić.