NIK w związku z planowaną kontrolą doraźną w Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęła analizę zgromadzonych materiałów i informacji przekazanych do Izby – czytamy w komunikacie.

NIK z doraźną kontrolą w KNF

„Kontrola obejmować będzie w szczególności działania podjęte przez KNF, BFG oraz inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo rynku finansowego w odniesieniu m.in. do podmiotów takich jak: Ursus S.A., Polnord S.A., VeloBank S.A. oraz Polski Bank Apeksowy S.A. Izba uznaje taką kontrolę za zasadną i oczekiwaną społecznie” – wyjaśnia NIK.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu spółka zależna od Cerberus Capital Management, L.P. podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% akcji VeloBanku. Cerberus zaoferował łączną kwotę inwestycji w wysokości 1,075 mln zł, na które składa się 375 mln zł ceny nabycia akcji i 700 mln zł dokapitalizowania w celu spełnienia regulacyjnych wymogów kapitałowych banku.

Finalizacja transakcji, po uzyskaniu niezbędnych zgód Komisji Europejskiej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, jest spodziewana w połowie 2024 roku.