Partner serwisu Visa dla biznesu

Nastolatki 3.0 i Internet

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Fintech
Opublikowano: 2 czerwca 2017, 18:06 Aktualizacja: 24 lutego 2019, 20:56

W 2014 roku, na zlecenie NASK oraz Rzecznika Praw Dziecka, WSNS PEDAGOGIUM przeprowadziła badania „Nastolatki wobec Internetu”. Było to ogólnopolskie badanie młodzieży gimnazjalnej i licealnej, pierwszego pokolenia osób urodzonych i wychowanych już w cyfrowym świecie. Wyniki ujawniły istnienie nowych zjawisk, dotychczas nieobecnych w dyskusji publicznej nad wyzwaniami edukacyjnymi, wychowawczymi czy socjologicznymi.

Nastolatki 3.0 i Internet.

Wyniki badania zainicjowały dyskurs naukowy i ożywiły działania praktyczne w zakresie edukacyjnej roli
nowych technologii. Naukowe i oświatowe znaczenie sformułowanych wówczas problemów badawczych
spowodowało podjęcie przez NASK decyzji o realizacji drugiej edycji badań pn. „Nastolatki 3.0”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem „Nastolatki 3.0”. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych faktów.

Czytaj także: Trwały nośnik to nie tylko list papierowy. Decyzja UOKiK

Nastolatki 3.0

W jakim celu młodzież korzysta z Internetu.

 • W domu codziennie z Internetu korzysta 93,4% badanych
 • Około 30% nastolatków pozostaje on-line niemal stale i wszędzie.
 • W szkole on-line pozostaje 39,2 % badanych.
 • 80% nastolatków korzysta w domu z Internetu w sposób ciągły.
 • Sprzętem pozwalającym pozostawać stale on-line jest telefon komórkowy (smartfon) – 31,3% badanych deklaruje, że korzysta z niego ponad 5 godzin dziennie.
 • 52,8% badanych nie korzysta z komputerów stacjonarnych. Rośnie popularność smartfotnów, tabletów i laptopów
 • Dziewczęta częściej korzystają z urządzeń przenośnych, chłopcy z komputerów stacjonarnych.
 • Internet dla młodzieży, to przede wszystkim środek komunikacji ze znajomymi:
 • ze szkoły (90,6% odpowiedzi od – „kilka razy dziennie” do – „kilka razy wtygodniu”) oraz spoza szkoły (85,4%).

NASK ustawienia prywatności.

 • 78,1% zbadanych codziennie używa Internetu do korzystania z serwisów społecznościowych, 94,6% posiada w nich swoje profile. Badani najczęściej publikują na nich swoje zdjęcia i filmy.
 • Tylko niewielka część osób badanych to aktywni twórcy treści internetowych (np.youtuberzy) – dominują bierne formy korzystania z Internetu.
 • Średni wiek inicjacji internetowej to 10 lat.
 • Wikipedia i Google jest najpopularniejszym źródłem informacji.
 • Młodzież deklaruje, że dużo częściej spotyka się z przemocą w Internecie wobec swoich znajomych, niż wobec siebie
 • Najczęstszym przejawem przemocy za pośrednictwem sieci są wyzwiska, poniżanie i ośmieszanie
 • Aż 39% badanych zadeklarowało, że o fakcie doświadczenia przemocy za pośrednictwem Internetu, nie powiadomiło o tym nikogo.
 • Aż 82% nastolatków przyznaje, że zdarza się im korzystać z sieci dłużej niż planowali, a prawie 30%, że przedkładali korzystanie z sieci ponad obowiązki szkolne
 • Dwukrotnie wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek nastolatków deklarujących spotkanie w świecie realnym z osobą dorosłą poznaną w Internecie (z 12,6% do 23,1%). Nadal jednak około 29% nastolatków nie informuje nikogo o takim spotkaniu.
 • Niemal jedna piąta badanych deklaruje, że osoby poznane w sieci mają bezpośredni wpływ na ich stosunek do istotnych kwestii życiowych.
 • 4/5 badanych deklaruje, że chroni swoją prywatność, ale aż co piąty nie widzi takiej potrzeby.

Czytaj także: Dzięki dzieciom zaczynamy oszczędzać

Kilka słów o NASK

Jest to instytut badawczy, podległy Ministerstwu Cyfryzacji. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci zajmuje się Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC CYBER).

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także rejestr nazw w domenie .pl.

Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W Akademii NASK prowadzone są unikatowe szkolenia dla firm i instytucji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT. Od lat realizowany jest program Komisji Europejskiej Safer Internet promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i internetu wśród dzieci i młodzieży.

W ramach instytutu – w NC CYBER – funkcjonuje Dyżurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w internecie, przede wszystkim związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci.

[NASK/RT]


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

nastolatki-3-0-internet