Prezes NBP podczas konferencji odpowiadał na wcześniej przesłane przez dziennikarzy pytania. Część z nich dotyczyła „strategii dla bezpieczeństwa gotówki” oraz cyfrowego pieniądza banku centralnego (CBDC – central bank digita currency). NBP śledzi materiały na temat CBDC. Przypomnijmy, że Europejski Bank Centralny pracuje nad tzw. cyfrowym euro – nie dawno zakończyły się publiczne konsultacje w tej kwestii, w której udział wzięło 8 tysięcy uczestników. To rekordowa liczba.

Wprowadzimy, jeśli będzie korzystne…

Tu jest też więcej pisania na ten temat, niż tego co by się rzeczywiście działo na świecie. Część banków centralnych analizuje możliwość wprowadzenia tzw. cyfrowego pieniądza banku centralnego. No my również analizujemy zagadnienia związane z pieniądzem cyfrowym banku centralnego. Przyglądamy się badaniom innych banków centralnych. Cały szereg osób, analityków się tym u nas zajmuje. Przyglądamy się, rozważamy, śledzimy publikacje międzynarodowe na ten temat. Rozmawiamy z przedstawicielami innych banków. Trudno coś jednoznacznie powiedzieć. Nie da się przesądzić obecnie czy i kiedy banki centralne zdecydują się na wprowadzenie takiej formy pieniądza. Gdyby się to okazało korzystne, to oczywiście byśmy to wprowadzali. Na razie przeważają raczej negatywne wnioski – mówił prof. Adam Glapiński.

Prezes NBP podkreślił także, że w kwestii ochrony gotówki, celem NBP nie jest ograniczanie obrotu bezgotówkowego.

Prezes NBP o niedopuszczalnym dyktacie

Strategia dla bezpieczeństwa gotówki nie jest walką z obrotem bezgotówkowym – podkreślał prezes NBP. Polacy chcą mieć wolność wyboru instrumentów płatniczych, ale trzeba też pamiętać o osobach, które są wykluczone z obrotu bezgotówkowego, bo nie posiadają rachunku bankowego (blisko, co 10-ty Polak nie ma konta w banku) i należy im umożliwić poprawne funkcjonowanie, w tym dokonywanie płatności gotówką – taki wniosek płynie z odpowiedzi udzielonych przez szefa NBP.

Prezes NBP stwierdził także, że Polacy nie lubią gdy narzuca im się rozwiązania na siłę i jest to „niedopuszczalne”.

Powtórzę jeszcze raz stanowczo. My będziemy dążyć do wypracowania zmian legislacyjnych takich, które gwarantują swobodny wybór instrumentów płatniczych, których na co dzień używamy. Wolny wybór konsumenta, wolny wybór klienta, podmiotu, jaką formą płatności chce się posługiwać i jaki instrument płatniczy wybiera. Ta wolność wyboru jest podstawową przesłanką. Ta strategia będzie realizowana w ramach rady ds. obrotu gotówkowego. W tej radzie uczestniczą przedstawiciele operatorów sieci bankomatowych działających w Polsce. Wierzę, że podmioty te wniosą wkład w wypracowanie takiej strategii, która będzie brała pod uwagę wszystkich interesariuszy rynku obrotu gotówkowego. Proszę pamiętać, że Narodowy Bank Polski nie dąży do ograniczania bezgotówkowego obrotu, tylko dąży do wolności wyboru. Żeby klient, żeby podmiot miał wszędzie zagwarantowaną wolność wyboru, żeby mógł się posługiwać gotówką, biletami Narodowego Banku Polskiego, który prawnie, konstytucyjnie mają taki walor i pełnią taką funkcję. Jakieś uwagi, wypowiedzi, analityków, czy też niestety parlamentarzystów, że my chcemy ograniczać rozwój bezgotówkowych płatności, wynikają po prostu z braku elementarnej wiedzy i zaznajomienia się z tym co jest publicznie prezentowane – mówił prof. Adam Glapiński podczas konferencji NBP.

/LP/Fintek.pl