Wielu uchodźców, którzy uciekają przed rosyjskimi atakami do Polski ma przy sobie tylko gotówkę w ukraińskiej walucie. Nad Wisłą napotykają oni znaczne trudności z wymianą posiadanych banknotów na polskie złote. Porozumienie zawarte przez NBP z Narodowym Bankiem Ukrainy ma rozwiązywać ten problem.

Współpraca banków centralnych Polski i Ukrainy

Narodowy Bank Polski zapewnia, że od 25 marca bieżącego roku w wybranych oddziałach bankowych w Polsce, możliwa będzie wymiana hrywien ukraińskich w gotówce na złote. To skutek porozumienia podpisanego przez banki centralne Polski i Ukrainy w dniu 18 marca 2022 roku.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, NBP będzie skupować od polskich banków hrywny, które zostaną im przekazane przez obywateli Ukrainy. Następnie odkupi je ukraiński bank centralny, transakcja ta jednak ma mieć swój limit. Mianowicie Narodowy Bank Ukrainy nabędzie maksymalnie do 10 mld hrywien.

W wydanym komunikacie nie podano, które dokładnie banki będą obsługiwać wymianę. Mowa jedynie o tym, że Ukraińcy będą mogli wymienić do 10 tys. hrywien na osobę dorosłą. Przyjmowane będą banknoty o nominałach od 100 do 1000 hrywien, a kurs wymiany ma być zbliżony do oficjalnego.