Bank w kolejnych latach nadal planuje zwiększać swoje udziały rynkowe mówi Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor Zarządzająca Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania.

Czytaj także: Ponad pół miliona prób wyłudzeń na osobach starszych

Kanał internetowy głównym kanałem pozyskiwania klientów

– Planujemy eksplorować segment spółek i rozszerzyć ofertę dla firm większych niż mikroprzedsiębiorstwa, jednak zachowując wszystkie przewagi konkurencyjne jak np. szybkość procesu wypracowane dla segmentu mikroprzedsiębiorstw. Jednocześnie nowatorska oferta produktowa oraz większa aktywność w kanałach digital pozwoli się nam skupić się na zaspokojeniu potrzeb nowego dla banku segmentu klienta, w szczególności wykorzystując lukę pomiędzy finansowaniem bankowym i pozabankowym – mówi Agnieszka Porębska-Kość.

Będziemy również utrzymywać kanał internetowy jako główny kanał pozyskania nowych rachunków osobistych i kont firmowych. Ponad 70%  sprzedaży tego produktu pochodzi teraz z Internetu, będziemy ten kanał usprawniać i optymalizować wprowadzając ułatwienia dla klienta w rodzaju niedawno wprowadzonej wideoweryfikacji  –dodaje.

Czytaj także: Leothon – rozwiązania gotowe do wdrożenia

Rozwój platformy mobilnej banku

Bank jest już uznanym dostawcą finansowania w tradycyjnych kanałach dystrybucji, a w roku 2018 będziemy dodatkowo rozwijać ofertę w Internecie i na platformach mobilnych. Zwiększy się reklamowa obecność Banku w mediach internetowych, ale zakładamy także szersze otwarcie się na pośredników pozyskujących klientów on-line – mówi Bartłomiej Babicz Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej.

– Wprawdzie jakość portfela kredytowego w systemie bankowym poprawia się, narasta jednak zjawisko nadmiernego zadłużania się w niektórych segmentach rynku. Projektując nowe produkty Nest Bank będzie brał pod uwagę bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin, przeciwdziałając zjawisku przekredytowania podkreśla Bartłomiej Babicz.

Czytaj także: 2018 rokiem emocji na rynku walut

Nowe produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe

Odrębnym dużym projektem będzie ruszająca właśnie cała linia produktów inwestycyjnych, umożliwiających efektywne oszczędzanie osobom o różnym doświadczeniu inwestycyjnym.

– W 2018 r. będziemy rozwijać ofertę inwestycyjną – wprowadzimy kolejne produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, specjalnie wyselekcjonowane i dopasowane do potrzeb rodzin. Ruszymy ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych i lokat strukturyzowanych za pośrednictwem Agenta Firmy Inwestycyjnej dodaje Agnieszka Porębska- Kość.

– Niezwykle wyczekiwanym przez nas wdrożeniem będzie premiera aplikacji internetowej i mobilnej. Jest ona z jednej strony silnie związana z wchodzącą w życie w przyszłym roku dyrektywą PSD2, wymuszającą na wszystkich graczach nowe standardy usług płatniczych. W pierwszej połowie roku udostępnimy naszym klientom zupełnie nowe rozwiązanie internetowe i mobilne – mówi Małgorzata Adamczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej.

Czytaj także: Polski Funtronic w finale Bridge to MassChallenge

Rozwój branży fintech

– Nowa bankowość elektroniczna będzie bazowała na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym na otwartych interfejsach umożliwiających bankowi sprawny rozwój i integrację z systemami i aplikacjami partnerów zewnętrznych. Zaowocuje to bardziej dynamicznym rozwojem usług i oferty dodanej banku zarówno do kont, jak i docelowo do kredytów – mówi Małgorzata Adamczyk.

Już na etapie budowy  nowego systemu integracja z partnerami zewnętrznymi z obszaru  Fintech następuje na nowych, przyszłościowych zasadach. Nowy system będzie z jednej strony pełen nowoczesnych rozwiązań,  w tym w zakresie usług płatniczych, oferty oszczędnościowej. Z drugiej strony przykładaliśmy ogromną wagę do doświadczenia naszego klienta. Szykujemy rozwiązania intuicyjne, przyjazne, łatwe w obsłudze oparte o cenioną przez klientów klasykę – dodaje.

Nadchodzący rok stawia przed nami ambitne wyzwania, ale jesteśmy na nie przygotowani. Będziemy konsekwentnie realizować naszą strategię opartą na rozwiązaniach oraz procesach bezpiecznych i przyjaznych dla rodzin i rodzinnych firm. Będziemy zwiększać naszą dostępność w całej Polsce, a także w Internecie, sukcesywnie podnosząc naszą rentowność.

Czytaj także: 90% przedsiębiorstw będzie korzystać z chmury