Wygląda na to, że bankom nie udało się ustalić takich warunków, które przyniosłyby dodatkowe korzyści dla akcjonariuszy. Problemem mogły być także wysokie koszty połączenia.

Zarządy Alior Banku oraz Banku Pekao zdecydowały o zakończeniu analiz i negocjacji dotyczących ich ewentualnego połączenia. Uznano, że biorąc pod uwagę obecną wycenę obu spółek, analizę opłacalności i wykonalności, korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariuszy będzie ich oddzielna działalność i współpraca w ramach Grupy Kapitałowej PZU – wyjaśnia komunikat Alior Banku.

Bank Pekao i Alior rezygnują z połączenia

– Zarząd Banku niniejszym informuje, że banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie Zarządu Pekao pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao – czytamy w komunikacie Banku Pekao.

W związku z powyższym w dniu 7 sierpnia 2018 roku banki postanowiły odstąpić od dalszych negocjacji dotyczących fuzji. Równocześnie Pekao i Alior zapewniają, że będą dalej konsekwentnie realizować swoje strategie biznesowe – odpowiednio „Siłę polskiego Żubra” do roku 2020 i „Cyfrowego Buntownika”.

Bank Pekao ogłosił, że pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej strategii banku, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy.

O rozpoczęciu wstępnych rozmów dotyczących współpracy oraz podpisaniu listu intencyjnego banki poinformowały rynek w październiku 2017 r. poprzez raporty bieżące. Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Bankiem Pekao Zarząd Alior Banku podjął 29 maja br. Informacja tego dotycząca została przekazana do publicznej wiadomości z opóźnieniem z powodu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Alior Banku, w tym jego pozycji negocjacyjnej. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Fuzja Pekao i Alior Banku? Rozmowy już trwają.

Zarówno Alior, jak i Pekao znajdują się w rękach Skarbu Państwa, po tym jak zostały wykupione od prywatnych inwestorów. Głównym udziałowcem w obu instytucjach jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń – PZU posiada 20% akcji Pekao i niespełna 32% w Alior Banku.

Ewentualna fuzja umocniłaby Bank Pekao na drugim miejscu w Polsce pod względem aktywów i zbliżyłaby do PKO Banku Polskiego. Niewykluczone, że bez połączenia z Aliorem Pekao zostanie wyprzedzone przez BZ WBK (Santander Bank Polska), który jest w trakcie procesu przejmowania Deustche Bank Polska.