Na zarejestrowanie narodzin rodzice mają 21 dni od daty wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od teraz będą mieli wybór.

Rejestracja narodzin dziecka przez Internet – jak to działa?

Od 1 czerwca na stronie www.obywatel.gov.pl można wybrać usługę rejestracji narodzin – potrzebny będzie Profil Zaufany. Po zalogowaniu, system poprosi o potwierdzenie, że jest się rodzicem dziecka, a następnie o zweryfikowanie danych. Po potwierdzeniu danych przechodzimy do zarejestrowania narodzin.

Potrzebna będzie nazwa szpitala oraz imię dziecka. Potem należy podać numer aktu urodzenia rejestrującego rodzica, lub numer aktu małżeństwa (jeżeli rodzice są małżeństwem) – ułatwi to weryfikację danych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Na koniec wybieramy adres, pod którym chcemy zameldować dziecko oraz sposób odebrania dokumentów – odpisu aktu urodzenia, powiadomienia o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenia o zameldowaniu dziecka. Do wyboru jest mail na portalu ePUAP, odbiór osobisty, lub przesyłka pocztowa. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpisanie go Profilem Zaufanym.

To nie koniec zmian. W kolejnych miesiącach resort cyfryzacji będzie pracował nad tak zwaną „parentyzacją”, czyli lepszym łączeniu dziecka z rodzicami – w systemach administracji publicznej. Obecnie brakuje mechanizmów, które jednoznacznie łączą pociechę z rodzicami, co utrudnia na przykład przydzielanie programów pomocowych, takich jak Rodzina 500 plus. Plany Ministerstwa Cyfryzacji zakładają:

  • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):
    Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie – 1 grudnia 2018 r.
  • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:
    Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie – 1 maja 2019 r.

Ministerstwo Cyfryzacji/RT