Gotówkowe karty LOTOS Biznes to, poza kartami flotowymi sektora MŚP, także karty wydane na podstawie tzw. umów pracowniczych. Oferta kierowana jest do firm, które wykorzystują kartę LOTOS Biznes (i związane z nią zniżki na paliwo i usługi) jako dodatkowy benefit dla swoich pracowników.

Aplikacja stawia na skanowanie kodów QR

LOTOS Pay&Go umożliwia teraz płacenie za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze na większości stacji marki. Wystarczy zarejestrować się i skorzystać z płatności za pomocą BLIKa lub zdefiniowanej w aplikacji karty bankowej. Z usługi można także korzystać poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na dystrybutorze. Aplikacja jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą.

Po dodaniu swojej karty LOTOS Biznes Gotówka klient może teraz użyć jej w koszyku, bądź nie. Wybór, czy używać jej domyślnie przy każdej transakcji, pozostawiono klientowi. Rabaty na paliwo, jak i produkty pozapaliwowe naliczane będą automatycznie. Dzieje się tak dzięki bezpośredniemu połączeniu aplikacji z systemem flotowym LOTOS Paliwa.

Użytkowanie aplikacji powinno być stosunkowo łatwe. Wystarczy zeskanować kod QR na dystrybutorze po zakończonym tankowaniu, a w aplikacji pojawi się informacja o ilości, wartości i rodzaju zatankowanego paliwa. Aplikacja już teraz jest przygotowana do rozliczania za pomocą jednej transakcji wielu pozycji w koszyku.

Dziś można tak rozliczyć dwa niezależne nalania z dystrybutorów np.: PB+LPG czy ON+AdBlue. W przyszłości do jednego koszyka będzie można również dodać produkt z kawiarki czy płyn do spryskiwaczy z podjazdu. Co ważne, jeżeli klient będzie chciał tylko zapłacić za kawę (bez tankowania) – aplikacja także mu to umożliwi.

Pozostałe funkcjonalności

Integracja z systemem do zarządzania programem lojalnościowym LOTOS Navigator, umożliwia klientowi dodanie karty programu lojalnościowego Navigator. Tym samym za każdą dokonaną transakcję za pomocą aplikacji naliczone zostaną punkty lojalnościowe. Na ekranie aplikacji oprócz wizerunku karty, prezentowane są także aktualne saldo punktowe oraz kod kreskowy karty Navigator. W przypadku dokonywania transakcji na stacji paliw nie musi mieć więc ze sobą karty fizycznej.

Po każdorazowej transakcji, klient otrzyma na podany w aplikacji adres email potwierdzenie w postaci faktury /potwierdzenia elektronicznego zawierającego wszystkie dane dotyczące transakcji. W aplikacji udostępniona jest też historia dokonanych przez klienta transakcji. Dzięki temu klient może sprawdzić historię swoich wizyt na stacjach LOTOS oraz pobrać, bądź ponownie wysłać sobie niezbędną fakturę bądź potwierdzenie transakcji.

Aplikacja dostępna jest na trzech wiodących platformach sklepowych, dzięki czemu nie wprowadza żadnych ograniczeń co do posiadanych przez klientów urządzeń mobilnych. W ramach programu LOTOS Pay&Go powstała także strona internetowa (pay.go.lotos.pl), która prezentuje szczegóły dotyczące aplikacji i umożliwiająca kontakt z zespołem projektowym.

LOTOS planuje wprowadzić w aplikacji w najbliższym czasie zakupy produktów z kawiarki oraz płynów do spryskiwaczy wystawionych na podjeździe stacji. Dostępne ma być także uruchomienie poprzez aplikację ładowania pojazdów elektrycznych. Obie te funkcjonalności są już w fazie testów, zatem ich wdrożenia można spodziewać się w niedalekiej przyszłości.