Udoskonalona technologia, która stoi za usługą 3-D Secure 2.0, dostarcza wydawcom kart i detalistom dodatkowych narzędzi umożliwiających dostosowanie procesu uwierzytelniania, a jednocześnie zapewnia wygodną i szybką obsługę konsumenta.

Przypominamy też o rozmowie z Adrianem Kurowski, dyrektorem Visa w Polsce. Możecie się z nią zapoznać na łamach Fintek.pl.

Czytaj także: RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym

Verified by Visa i 3-D Secure 2.0

Tworząc możliwość wymiany informacji – w oparciu o współpracę partnerów w czasie rzeczywistym – Visa poprawia przepływ danych pomiędzy detalistami a wydawcami instrumentów płatniczych, co pozwala na poszerzenie ich zakresu o bezprecedensową liczbę dodatkowych informacji nt. transakcji (np. rodzaj urządzenia czy adres dostawy). Pozwala to detalistom i instytucjom finansowym na bardziej precyzyjne uwierzytelnianie konsumenta w czasie rzeczywistym, co – jak pokazują wyniki badań – skraca czas zakupu o 85% przy jednoczesnym zmniejszeniu skali zjawiska porzucania koszyka o 70%.

– W zakresie rozwiązań uwierzytelniających obserwujemy ogromny postęp, jaki dokonał się od czasów kart z paskiem magnetycznym i transakcji potwierdzanych podpisem. Wraz ze zmianami w sposobach płatności pojawiła się potrzeba tworzenia innowacji zapewniających większe bezpieczeństwo. Większość Europejczyków płaci już z użyciem urządzenia mobilnego, lecz ryzyko nadużyć i obawy o bezpieczeństwo są tym, co wciąż najbardziej odstrasza ich od takich płatności – powiedział Mike Lemberger, wiceprezes ds. produktów w Europie, Visa.

– Dzięki pionierskiemu rozwojowi platformy 3DS 2.0, możemy zaoferować ulepszoną usługę autentykacji, zapewniającą większą szybkość i bezpieczeństwo płatności dokonywanych z poziomu urządzeń mobilnych. Tym samym detaliści internetowi w Europie zyskują możliwość zmniejszenia skali zjawiska porzucania koszyka. Aktualizacja usługi dostarcza również wszystkich narzędzi niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy PSD2 w zakresie kart płatniczych, co jest znaczącą korzyścią, o której również należy pamiętać – dodał Mike Lemberger.

Aby dać wydawcom kart i detalistom czas na przetestowanie rozwiązań Visa, realizację programów pilotażowych oraz dostosowanie tych rozwiązań i ich ostateczne wdrożenie, obecne zasady organizacji Visa dotyczące transakcji z wykorzystaniem 3-D Secure inicjowanych przez detalistów zaczną obowiązywać również w stosunku do zaktualizowanej wersji usługi od kwietnia 2019 r.( data kwiecień 2019 r. odnosi się do wszystkich regionów Visa na świecie. Istniejąca ochrona dla rozwiązań bezpieczeństwa opartych o rozwiązanie 3-D Secure 1.0 pozostanie w mocy).

Czytaj także: Wideoweryfikacja i Profil Zaufany – Ministerstwo Cyfryzacji mówi nie

Pierwsze wdrożenia 3-D Secure 2.0 jeszcze w tym roku

Detaliści i wydawcy kart pracują już nad wprowadzeniem nowej wersji usługi i – jak przewiduje Visa – pierwsze wdrożenia nastąpią w drugiej połowie 2017 r. Visa będzie kontynuować współpracę z instytucjami finansowymi i partnerami na całym świecie przy wspieraniu nowych rozwiązań 3-D Secure 2.0, przy czym główny nacisk położony zostanie na dalsze zwiększanie bezpieczeństwa płatności oraz usprawnianie autoryzacji, z myślą o zapewnieniu konsumentom jak największego komfortu płatności cyfrowych.

Zwiększona zdolność do obsługi różnych urządzeń pozwoli na ochronę konsumentów bez względu na to, gdzie i w jaki sposób zdecydują się dokonać płatności. Jak wskazują wyniki badań Visa obejmujących ponad 36 tys. respondentów w Europie (2016 Digital Payments Study), odsetek konsumentów regularnie płacących z użyciem urządzenia mobilnego wzrósł trzykrotnie w porównaniu z 2015 r. (54% wobec 18%).

Wprowadzane ulepszenia w przyszłości ułatwią również integrację technologii płatniczych w ramach internetu rzeczy – a według szacunków agencji Gartner liczba urządzeń połączonych z internetem wzrośnie w 2020 r. do poziomu 20,8 mld. Ulepszone metody uwierzytelniania w oparciu o analizę ryzyka zmniejszą zakres problemów, redukując liczbę przypadków wymagających dodatkowej weryfikacji – np. za pomocą hasła statycznego czy kodu PIN – przy płatnościach z dowolnego urządzenia.