Po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej (obecnie funkcja dostępna jest tylko na urządzeniach z systemem Android, niebawem będzie działać również na systemie iOS) i przejściu do zakładki „Moje produkty”, w zakładce „Inwestowanie” wybieramy „Fundusze inwestycyjne” a następnie „Inwestycje tematyczne”. Tu możemy wybrać grupę inwestycji, z której chcielibyśmy skorzystać.

„Inwestycje tematyczne” w aplikacji IKO od PKO BP

Mamy do dyspozycji grupę inwestycji „Popularne” oraz kilka grup tematycznych – m.in. „Globalne trendy” czy „Światowe giełdy”. Po wybraniu jednej z nich, mamy do wyboru kilka inwestycji tematycznych. We wspomnianych „Globalnych trendach” może to być np. „Rewolucja cyfrowa” lub „Zdrowe społeczeństwo”.

Po wyborze tematu otrzymujemy szczegółowe informacje o inwestycji – m.in. przygotowane przez ekspertów opisy odwołujące się do idei inwestycyjnej, dane o liczbie klientów-inwestorów oraz przykłady spółek, które kupił fundusz przypisany do danego tematu. Po wybraniu inwestycji wystarczy wcisnąć przycisk „Kup”. W kolejnym kroku należy wskazać konto, z którego zostaną pobrane środki, kwotę zakupu oraz zaakceptować niezbędne oświadczenia, a na koniec zatwierdzić dyspozycję.

Inwestowanie online jest coraz popularniejsze wśród klientów PKO Banku Polskiego. Według danych za marzec br. w kanałach zdalnych dokonano 70% transakcji zakupu funduszy. W ciągu roku – licząc od marca 2021 r. do marca 2022 r. – odnotowano wzrost o ponad 10 punktów procentowych. Największym zainteresowaniem w kanałach zdalnych nadal cieszą się fundusze akcji.

Zgodnie z ostatnimi danymi podawanymi przez PKO BP, klienci banku przeprowadzili już ponad 10 mln rozmów z bankowymi voicebotami. Zatrudnienie” w banku znajduje obecnie 12 botów konwersacyjnych, wykorzystujących sztuczną inteligencję.