Aktualnie, we współpracy z Mastercard, bank udostępnił formę wsparcia potrzebujących. Punkty zebrane w programie Bezcenne Chwile będzie można wymienić na finansowe wsparcie jednej z wybranych fundacji bezpośrednio na stronie programu lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Alior Mobile.

Social banking – co to oznacza?

– Social banking, czyli bankowość społeczna, to koncepcja, która nie tylko odzwierciedla zmiany w podejściu do finansów osobistych, ale również pokazuje ewolucję naszych wartości i oczekiwań wobec biznesu, także sektora bankowego. Obecnie banki nie są już tylko miejscem, w którym przechowujemy oszczędności i zlecamy transakcje. Stały się również partnerami, którzy umożliwiają realizację potrzeb społecznych, jak np. wspieranie działań charytatywnych. Polacy wielokrotnie pokazali, że są gotowi zaangażować się w pomoc. Przeprowadzone przez nas badanie opinii publicznej pokazuje, że Polacy oczekują od instytucji finansowych rozwiązań, które ułatwią niesienie tej pomocy. Jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i organizacjami charytatywnymi jest kluczowym elementem budowy zaangażowanego, odpowiedzialnego społeczeństwa – mówi Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku.

Wyniki wspomnianego badania pokazują, że zdecydowana większość dorosłych Polaków aktywnie wspiera akcje charytatywne. Jedynie niewielka grupa, 17 proc. respondentów, nie zaangażowała się w żadne formy pomocy w ciągu ostatniego roku. Najbardziej popularnymi sposobami wsparcia są przekazywanie 1,5 proc. podatku dochodowego (co stanowi aż 46 proc. wskazań), ofiarowanie darów osobom potrzebującym (41 proc.) oraz dokonywanie wpłat na kwestach publicznych (36 proc.). Zarówno pomoc finansowa, jak i materialna cieszą się ogromnym uznaniem wśród badanych, uzyskując ponad 80 proc. poparcia w obu przypadkach.

Zauważalne jest, że młodsze pokolenie wykazuje większe zainteresowanie zbiórkami, z których dochód jest przekazywany na konkretne cele. To dowodzi, że generacja Z preferuje transparentne inicjatywy charytatywne, gdzie mogą dokładnie śledzić przeznaczenie swojego wsparcia.

45 proc. Polaków zadeklarowało, że częściej angażowałoby się w pomoc społeczną, gdyby mieli możliwość uczestnictwa w tych działaniach w sposób wygodny i zdalny, na przykład za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji. Ponadto, uważają za dobre rozwiązanie możliwość bezgotówkowego przekazania niewielkich kwot, które nie wpływają znacząco na domowy budżet. Nieodłącznym elementem takich udogodnień jest konieczność edukacji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. Aż 28 proc. ankietowanych zauważyło, że częstsze wykonywanie operacji bankowych online może zwiększyć ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa. Dlatego ważne jest, aby rozwijając innowacyjne rozwiązania w obszarze pomocy charytatywnej, równocześnie kłaść duży nacisk na podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rola banków w działaniach charytatywnych

Badania dodatkowo pokazują istotną rolę, jaką odgrywają banki w kontekście ułatwiania wspierania działań charytatywnych a także mówią o tym, że co czwarty Polak w ciągu ostatniego roku zdecydował się na dokonanie przelewu z własnego konta na rzecz wybranej organizacji, a ponad połowa osób uczyniła to kilkukrotnie.

W 2022 roku powołano Fundację Alior Banku. W pierwszych tygodniach agresji Rosji na Ukrainę Alior uruchomił w Warszawie i do dziś, wspólnie z partnerami m.in. UNICEF i Caritas, prowadzi Centrum Pomocy Alior Banku.

W odpowiedzi na wyniki raportu, Alior Bank podjął kolejną inicjatywę. We współpracy z Mastercard udostępnił możliwość wymiany punktów zgromadzonych w ramach programu Bezcenne Chwile na wsparcie finansowe jednej z pięciu zaangażowanych organizacji: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Pomoc Autyzm, Fundacji Synapsis, Fundacji Różowa Skrzyneczka oraz Instytutu Matki i Dziecka. Daje to każdemu użytkownikowi programu możliwość włączenia się w działania na rzecz różnych obszarów społecznych, które są mu bliskie.

– W Mastercard nieustannie poszukujemy nowych i innowacyjnych sposobów, dzięki którym możemy wnieść znaczący wkład w niesienie pomocy innym. Dzięki naszej współpracy z Alior Bankiem użytkownicy programu Mastercard Bezcenne Chwile będą mogli teraz w prosty i szybki sposób wspierać wybrane organizacje charytatywne. Wystarczy wymieniać punkty, zbierane przy okazji każdej płatności kartą Mastercard, na finansowe wsparcie dla fundacji. W ten sposób sprawiamy, że pomaganie staje się łatwiejsze – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna na Polskę w Mastercard Europe.

Link do pobrania raportu: https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:0b99240d-d7b3-492d-b4e6-098e9f1b7940/raport-social-banking-2023.pdffa