E-Urząd Skarbowy umożliwia załatwianie wielu spraw podatkowych bez konieczności osobistej wizyty w skarbówce. W serwisie można m.in. monitorować i akceptować swoje rozliczenia podatkowe, a także dokonać zapłaty podatku czy wyrazić czynny żal.

W e-US złożysz pełnomocnictwo do popisania e-deklaracji

W serwisie e-Urząd Skarbowy udostępniono możliwość złożenia pełnomocnictwa do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych (formularz UPL-1), a także zawiadomień o jego zmianie lub odwołaniu (formularz OPL-1). Zawiadomienie składa się w swoim imieniu lub innej osoby czy innego podmiotu – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym np. adwokatem czy doradcą podatkowym.

Zostało także wprowadzone ułatwienie dla pełnomocników, którzy w imieniu swoich mocodawców złożą również zgłoszenia w formularzu ZAP-3. Mianowicie dane identyfikacyjne i adresowe mocodawcy będą uzupełniane automatycznie.

Użytkownicy serwisu e-US mają podgląd do udzielonych pełnomocnictw ogólnych oraz danych pełnomocników i mocodawców. Wprowadzając nową usługę zadbano by mocodawcy mogli przeglądać również listę pełnomocnictw umożliwiających składanie e-deklaracji.

Jak wynika z wypowiedzi szefa Krajowej Administracji Skarbowej Bartosza Zbaraszczuka, z możliwości przeglądania listy pełnomocnictw ogólnych w e-Urzędzie Skarbowym zainteresowani skorzystali już ponad 660 tys. razy.