Alior Bank rozesłał dzisiaj dwie informacje prasowe – w pierwszej z nich informuje o udogodnieniu dla klientów korzystających z zakupów na raty. Osoby zaciągające kredyt ratalny w Aliorze otrzymają automatyczny dostęp do bankowości internetowej i mobilnej. Dzięki temu można na bieżąco śledzić harmonogram spłat bez konieczności otwierania konta.

Klient po zalogowaniu  do bankowości internetowej będzie widział aktualny harmonogram i historię spłat, może także sprawdzić saldo rachunku kredytowego. Ma to być pewnego rodzaju magnes dla nowych klientów – bank liczy, że aplikacja mobilna i serwis transakcyjny na tyle spodobają się użytkownikom, że ci zawnioskują o otwarcie rachunku.

Faktoring niepełny w Alior Banku

Druga informacja dotyczy faktoringu niepełnego. Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę na terenie Polski i rozliczają się w złotówkach oraz zakończyli przynajmniej jeden rok obrachunkowy obejmujący minimum 10 miesięcy działalności.

Faktoring niepełny pozwala na finansowanie krótkoterminowych należności przed upływem daty ich wymagalności. Dzięki temu przedsiębiorca dysponuje środkami pieniężnymi zaraz po dokonaniu sprzedaży, a bank poprzez monitorowanie spłat dba o to, by kontrahenci pamiętali o terminowym regulowaniu swoich zobowiązań. Bank podejmuje decyzję o finansowaniu nawet w 30 minut od złożenia wniosku. Należności mogą zostać zamienione na gotówkę już w dniu przekazania faktury do Alior Banku – czytamy w komunikacie.

Umowa faktoringu niepełnego w Alior Banku podpisywana jest na 18 miesięcy z opcją wznowienia. Termin płatności faktur nie może przekraczać 90 dni. Przedsiębiorca po złożeniu w Aliorze faktur wystawionych na swoich kontrahentów, otrzymuje środki w formie zaliczki w wysokości 90% wartości faktur brutto. Kolejne 10% bank przekazuje przedsiębiorcy po terminowym uregulowaniu płatności przez kontrahenta.\

  Niestety na chwilę obecną usługa nie jest dostępna z poziomu aplikacji i serwisu transakcyjnego. Osoba zainteresowana usługą faktoringu powinna udać się do placówki Alior Banku obsługującej klientów biznesowych.